Learniv
Learniv
▷ การเชื่อมต่อกัน คำกริยาปกติ | Learniv.com
learniv.com  >  th  >  การเชื่อมต่อกัน คำกริยาปกติ

การเชื่อมต่อกัน คำกริยาปกติ

abolished
abolished
ยุบ, ถอนรากถอนโคน, ยุบเลิก, เลิกล้ม, กำจัด, ถอนราก, ล้มเลิก, บอกเลิก, นำมาปฏิบัติ, ตั้งแต่ง
aborted
aborted
แท้ง, แท้งลูก, ทำแท้ง, ยกเลิก
abounded
abounded
อุดมสมบูรณ์, เกลื่อน, ชุม, ดาดาษ, มีมาก, มั่วมูล, ชุกชุม
abridged
abridged
สรุป, ย่อย่น, ตัดสิทธิ์, ตัดตอน, เคารพนับถือ, สำนึกบุญคุณ
absconded
absconded
หลบ, หลบหนี, เชิด
absorbed
absorbed
ดูด, ดูดขึ้นมา, ซึมซับ, ซึมซาบ, กลืน, ซับ
abstained
abstained
อด, ใกล้เคียง, คะเน, งดออกเสียง
abused
abused
ใช้ในทางที่ผิด, แช่ง, โทรม, ใช้อำนาจโดยมิชอบ, กระทำชำเรา, เหยียดหยาม, ด่า, ต่อว่า, ทรมาน, ทรมานทรกรรม, ให้ร้าย, ชำเรา, กระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง, สบถ, ทำร้ายร่างกาย
accelerated
accelerated
เพิ่มความเร็ว, เร่ง, เร่งความเร็ว
accepted
accepted
ตกลง, ตอบรับ, ยอมตกลง, นับ, รับฟัง, รับ, ยอมรับ
acclaimed
acclaimed
แสดงความยินดี, โห่, ยกย่อง, โห่ร้อง, โห่ร้องยินดี
acclimated
acclimated
ปรับตัว, ปรับตัวให้ชินกับอากาศ
accommodated
accommodated
สนองตัณหา, ให้ที่พักพิง, ต้อนรับ, รับรอง
accompanied
accompanied
ไปด้วยกัน, ร่วมไปด้วย, เดินทางไปด้วย, โดย, มากับ, ส่ง, ไปด้วย, ไปกับ, เป็นเพื่อน, ไปเป็นเพื่อน
accomplished
accomplished
ทำให้สำเร็จ, บรรลุผล, สำเร็จ, สำเร็จผล, ลุล่วง, สัมฤทธิ์, สัมฤทธิ์ผล, ทำสำเร็จ, เป็นการ, ทำได้สำเร็จ, บรรลุ, บรรลุเป้าหมาย
accorded
accorded
พร้อมใจกัน, ให้, ยอมตาม, ไต่ถาม, ซักฟอก
accosted
accosted
เข้าไปทักทาย
accounted
accounted
บัญชีผู้ใช้
accredited
accredited
เพิ่มบัญชี
accumulated
accumulated
เพิ่มพูน, สั่งสมมานาน, สุม, รวบรวม, เก็บ, สั่งสม, กอง, สะสม, พูน
accused
accused
ฟ้องร้อง, ฟ้อง, กล่าวหา, โจทนา, กล่าวโทษ, ต่อว่า
accustomed
accustomed
ชิน, คุ้นเคย
ached
ached
เจ็บ
achieved
achieved
สำเร็จ, ถึง, ปลุกปล้ำ, ทำร้ายร่างกาย, รุกราน, ประทุษ, โจมตี, จู่โจม, ลามลวน
acidified
acidified
ทำให้เป็นกรด
acknowledged
acknowledged
แสดงความขอบคุณ, รับรอง, รับทราบ, รวมพวก, รวมตัว, สารภาพ
acquainted
acquainted
ทำความรู้จัก, คุ้น, ประกอบเข้ากัน
acquiesced
acquiesced
ปล่อยเลยตามเลย, ยอมทำตาม, ยกนิ้ว
acquired
acquired
เข้าถือ, ได้รับ, ยึดครอง, ได้เรียนรู้, ได้, จัดหา, ได้มา, ตีค่า
acquitted
acquitted
พิพากษาให้ปล่อย, ยกฟ้อง
acted
acted
ปฏิบัติการ, ทำ, ประพฤติ, ทำท่า, วางตัว, ทำท่าทำทาง, บำเพ็ญ, บำเพ็ญตน, ทำตัว, ตีหน้า, ดำเนิน, แสดง, มอบหมาย, ชำร่วย, สวมบทบาท, กระทำ, ดำเนินการ
activated
activated
ให้ทำงาน, เปิดใช้งาน, ก่อกัมมันต์, ออกฤทธิ์
adapted
adapted
เปลี่ยนแปลง, ภาพ, ทำให้เข้ากับ, ทำให้เหมาะ, แปลง, ประยุกต์, ดัดแปลง, ดัดแปลงแก้ไข, ประยุกต์ใช้, แผลง, จำแลง, ดัด, ปรับให้เหมาะ, แบกรับ
added
added
แถม, แถมท้าย, เติมต่อ, ผนวก, เจือปน, กล่าวเสริม, ต่อ, ผสม, ทบ, เติม, ทิ้งท้าย, เติมให้, เพิ่มเข้าไป, ประสม, เพิ่มเติม, เสริม, ทวี, ใส่, ต่อเติม, สมทบ, เพิ่ม, เจือ, บวก
addressed
addressed
อยู่บ้านเลขที่, กล่าวปราศรัย, ทัก, จา, จ่า, เรียน, ทักทาย, ทักทายปราศรัย, จ่าหน้าซอง, จ่าหน้า
adhered
adhered
เกาะติด, ติด, ร่วม
adjoined
adjoined
ประชิด, ตีคู่, ติดกัน, ดล, ตะเกียกตะกาย, ติดกับ
adjourned
adjourned
เลื่อนเวลา, เลื่อน, ผัดวันประกันพรุ่ง
adjudicated
adjudicated
วินิจฉัย
adjusted
adjusted
แก้ไขปรับปรุง, ชดเชย, ปรับเปลี่ยน, ปรับปรุงแก้ไข, จัดให้เข้าที่, จัด, ปรับปรุง, มาร่วม, เข้ามา, ดูดดึง, ปรับ
administered
administered
จัดการ, ถือ, บริหาร, ว่าการ, ดำเนินงาน, บริหารงาน, ครอง, อำนวยการ, ปกครอง
administrated
administrated
วินิต, ดูแลงาน
admired
admired
เทิดทูน, นิยม, ทึ่ง, พิสมัย, ชอบ, ชื่นชม, เชื่อถือ, เชิดชูยกย่อง, ชม, สรรเสริญ, เลื่อมใส, พึงใจ, ให้การอนุมัติ, ถัว, เลี่ยง, หลบหลีก
admitted
admitted
ให้เข้า, รับเป็นสัตย์, รับ, รับเข้า, รอดไป
admonished
admonished
ดุ, เตือน, ทักท้วง, ว่า, บริภาษ, ว่ากล่าว, ติง, ตักเตือน
adopted
adopted
นำมาใช้, เปิดรับ
adored
adored
อานก, นับถือ, บูชา, เคารพบูชา, ชื่นชม
adorned
adorned
ตบแต่ง, ประดิษฐ์ประดอย, แต่ง, ประดับ, ปรุง, ตกแต่ง
adulated
adulated
ยกยอ
advanced
advanced
รุกคืบ, ทดรองจ่ายออกไปก่อน, เคลื่อนไป, ผลักดัน, เดินหน้า, เลื่อนที่, เจริญก้าวหน้า, เจริญรุ่งเรือง, ทดรอง, หยิบยก, ก้าวล่วง, ก้าวหน้า, ออกไปก่อน, เดินทัพ, พัฒนา
advertised
advertised
ประกาศ, ประกาศโฆษณา, โฆษณา, แจ้งความ
advised
advised
ชี้แนะ, ชวน, จูง, แจ้ง, แนะนำ, บอก, กระแทก
affected
affected
แสร้ง, เกี่ยวพันถึง, ส่งผล, ส่งผลต่อ, กระทบ, ทำให้เสียใจ, สรรแสร้ง, แสร้งทำ, ตรึงใจ, กระทบกระเทือน, มีผลกระทบ, บั่นทอน, แกล้ง, กระเทือน, กีด
affirmed
affirmed
ยืนยัน, ยัน
affixed
affixed
ประทับ, แลก, ปิด, ผูก
afforded
afforded
อำนวย, ซื้อได้, มีเงินพอ, มีเงินทุนพอ, สามารถมีได้, สามารถหาได้
affronted
affronted
ประมาทหน้า, ดูถูกดูแคลน
aggravated
aggravated
ยั่ว, ยวนยี, ทำให้รุนแรงขึ้น
agitated
agitated
กระวนกระวาย, กวนโอ๊ย, ปั่นหัว, กวนใจ, กวนเมือง, ก่อกวน
agreed
agreed
ลงรอย, ยินยอมพร้อมใจ, พ้อง, กินกัน, ยอม, ยอมความ, ต้องกัน, ส่งเสียง, หอน, สอดคล้อง
aided
aided
ช่วย, สงเคราะห์, ช่วยเหลือ, จุน, อนุกูล, เกื้อกูล, เกื้อหนุน, เยียว, เยียวยา, สนับสนุน
ailed
ailed
ออดแอด
aimed
aimed
หมาย, ตั้งความมุ่งหมาย, มีเป้าหมาย, ตั้งเป้าหมาย, มีจุดมุ่งหมาย, ปรารถนา, มุ่งหน้า, เล็ง, จุดมุ่งหมาย, จำนง, ใฝ่หา, ตั้งใจจริง, ตั้งความหวัง, ประสงค์, ใฝ่
alarmed
alarmed
ทำให้กังวล, น่าเกลียดน่ากลัว
alienated
alienated
ทำให้เหินห่าง
aligned
aligned
เรียงแถว
alleged
alleged
ปรักปรำ, ตั้งข้อหา, เหมา, กลับกลาย
alleviated
alleviated
คลายใจ, ทุเลา, ปลดเปลื้อง, ผ่อนปรน, คลาย, ทำให้น้อยลง, แก้
allocated
allocated
แบ่งหน้าที่, แบ่ง, จัดสรรเงิน, อนุมัติ, แบ่งเวลา, ปัน, ยอมให้, จัดสรร
allotted
allotted
แบ่งปัน, ปูนบำเหน็จ, ให้รางวัล, แจกจ่าย, แบ่งสรร, กำหนดให้, แจก, จ่ายแจก, ตั้งต้น, ปฏิบัติตาม
allowed
allowed
อนุญาต, ปล่อยให้, ประพฤติตัว, ปฏิบัติตน, ปฏิบัติตัว, ตัดหัว, อนุมัติ
alluded
alluded
ยก
allured
allured
ล่อใจ, ดึงดูด
altered
altered
กลาย, แปร, ผันแปร, ผัน, เปลี่ยนรูป, ปรวนแปร, ร้อยกรอง, เปลี่ยน, พลิกผัน, แปรปรวน, มองเห็น, เรอ, เหยียดหยัน, โศกา, แปรผัน
alternated
alternated
ผลัด, สลับ, ผลัดเปลี่ยน, โอดครวญ
amalgamated
amalgamated
รวมเข้าด้วยกัน, ประสม, ผสาน
amassed
amassed
อนุโลมตาม, ตักตวง
amazed
amazed
แปลกใจ, พิศวง
ambushed
ambushed
ลอบทำร้าย, ดักโจมตี, ขด
amended
amended
แก้ไข, กระเตื้อง, แก้ญัตติ, แปรญัตติ, ให้เกิดประโยชน์, กลับตัว
amounted
amounted
ด่าว่า
amplified
amplified
ทำให้เพิ่มขึ้น
amputated
amputated
ตัดออก
amused
amused
ขำ, สนุกสนาน, ทำให้ขบขัน, ตลก, ทำให้เพลิดเพลิน
analyzed
analyzed
พิเคราะห์
anchored
anchored
ทิ้งสมอ, จอดเทียบ, เทียบเรือ, ทอดสมอ
angered
angered
ขัดแค้น, กวนโทสะ, กวนโมโห, กวนโทโส, ขึ้งเคียด, ขึ้งโกรธ, ยั่วโทสะ
annexed
annexed
ประทาน
annihilated
annihilated
สังหาร, คร่อม
announced
announced
ป่าวประกาศ, ประกาศว่า, แถลงประกาศ, โฆษิต, เผย, ขาน, ป่าว
annoyed
annoyed
ข่มเหงคะเนงร้าย, กวนโอ๊ย, กวนประสาท, เคืองขุ่น, ทำให้รำคาญ, ทำให้รำคาญใจ, รังแก, รังควาน, ข่มเหง, รบกวน, ขุ่นเคือง, ยวน, ตอแย, กวน, หักหลัง, หมั้น
annulled
annulled
ทำให้เป็นโมฆะ, คิดตังค์
anointed
anointed
ลูบไล้, ทา, ชโลม, พรมน้ำมัน
answered
answered
โต้เถียง, ตอบ, ไขปัญหา, ย้อน, ยอกย้อน, ไข, แสดงปฏิกิริยา, ตอบสนอง, เฉลย, กล่าวตอบ, สนอง, สนองไข, สนองตอบ, โต้ตอบ, วิสัชนา
antagonized
antagonized
ต่อต้าน, เป็นศัตรู
anticipated
anticipated
คาดการณ์, คาดคิด, คาด, คาดหวัง, คาดฝัน, คะเน, คาดหมาย, หยั่งทราบ, มุ่งหวัง
apologized
apologized
รู้สึกเสียใจ, ขออภัย, ลุแก่โทษ, ขอประทานโทษ
appealed
appealed
วิงวอน, อุทธรณ์, ร้องเรียน, ดึงดูดใจ, พ้อ, อ้อนวอน, ร้อง
appeared
appeared
เริ่มมา, ดูเหมือน, ดูเหมือนว่า, ปรากฏ, ดู, โผล่, เผยตัว, แสดงท่าทาง, แสดงตน, เห็นจะ, เห็นท่า, ดูเหมือนจะ, เป็นรูปเป็นร่าง, ปรากฏตัว, เสด็จลง, เกิดขึ้นมา
appeased
appeased
เอาใจ, สำรวมใจ, ปลอบ, ปลอบใจ
applauded
applauded
ตบมือ, ปรบมือ, ชมชอบ, ยำ
applied
applied
นำมาปฏิบัติ, นำไปใช้, แปะ, โบก, ใช้ได้, ไล้, เจือ, ควบ, คน, ประสมประสาน, กลืนกัน
appointed
appointed
ตั้งแต่ง, ตั้งให้เป็น, บรรจุ, กำหนด, แต่งตั้ง, รังสรรค์, รังสฤษฏ์, ตั้ง
appraised
appraised
ประเมิน, ประเมินค่า, คิดราคา, กำหนดค่า, ประเมินคุณค่า, ประเมินราคา
appreciated
appreciated
เคารพนับถือ, สำนึกบุญคุณ, ชื่นชม, แข็งค่า
apprehended
apprehended
จับได้, จับขัง
apprised
apprised
บอกกล่าว
approached
approached
ใกล้, ร่อนลง, เลียบเคียง
appropriated
appropriated
เข้ามาตรฐาน, เข้าท่า
approved
approved
รับ, ตรวจสอบ, พอใจ, ปิดล้อม, อนุมัติ
approximated
approximated
ใกล้เคียง, คะเน, ประมาณ, ประมาณค่า, กะ
arbitrated
arbitrated
ชี้ขาด, ไกล่เกลี่ย
argued
argued
โต้แย้ง, กัด, ต่อปากต่อคำ, เกี่ยงงอน, วิวาท, กล่าวประชัน, โต้คารม, ทะเลาะ, อภิปราย, เถียง, ทะเลาะเบาะแว้ง, ฉะ, ปะทะคารม, โต้, ต่อล้อต่อเถียง, ถกเถียง, อ้อน, ลงคราม
aroused
aroused
ปลุกปั่น, ก่อ, ยั่วยุ, จุดชนวน, เร้า, เร้าอารมณ์, ปลุก
arranged
arranged
จัดการ, จัดเรียง, จัดเตรียม, เรียบเรียง, เตรียมการ, ลำดับ, กระทำ, หาให้, เรียง, จัดแจง, จัดงาน, เรียงตัว, ขึ้นรถเมล์
arrested
arrested
ได้ตัว, จับกุม, รวบ
arrived
arrived
มา
articulated
articulated
เอ่ย
ascended
ascended
ขึ้น, เถลิง
ascertained
ascertained
สำรวจ
asked
asked
ไต่ถาม, ซักฟอก, ขอร้อง, ขอให้, ถาม, เรียนถาม, ซักถาม, ไถ่ถาม, สอบถาม, อ้อนวอน, อาราธน์, อาราธนา, เชิญ, เชิญชวน, เชื้อเชิญ, ชักชวน, ไถ่, สืบถาม, ชะงัก, ทิ้งลูกระเบิด, การโจมตีอย่างรุนแรง, ถามหา
aspired
aspired
นึกหวัง, กระหึ่ม, มักใหญ่
assailed
assailed
รุก
assassinated
assassinated
ลอบฆ่า
assaulted
assaulted
ทำร้ายร่างกาย, รุกราน, ประทุษ, โจมตี, จู่โจม, ลามลวน, เล่นงาน, ลวนลาม, ปลุกปล้ำ
assembled
assembled
รวมพวก, รวมตัว, ประกอบเข้ากัน, ชุมนุม, สบ, รวมกลุ่ม, ประชุม, ประกอบ, ยกพวก, ซ่อมสุม, ตามตื๊อ, ชุม
assented
assented
ยกนิ้ว, กระเด้ง
asserted
asserted
กราน
assessed
assessed
ตีค่า, ประเมินคุณค่า, กระดอน, เด้ง, ประเมินภาษี, ประเมินผล, ประมวลผล
assigned
assigned
มอบหมาย, สั่งงาน, โจน, ก้ม, บรรจุ
assimilated
assimilated
ผสมกลมกลืน
assisted
assisted
บอยคอต, ช่วยเหลือ, ชำร่วย, อุปการะ, พยุง, เอื้ออำนวย, ช่วยงาน, ชกต่อย, ประกับ, การช่วย
associated
associated
สังสรรค์, เกี่ยวดอง, กระทบไหล่, ข้องเกี่ยว, วิสาสะ, สมทบ
assorted
assorted
คัดเลือก, เลือกเฟ้น, คละ
assumed
assumed
แบกรับ, สวม, ทึกทักเอา, สมมต, นึกเอาเอง, สันนิษฐาน, นึกเห็น, สมมุติ, นึกไว้, ตีขลุม, เก็ง, เหมา, คิดว่าเป็นจริง, ถือว่า
assured
assured
ให้ความมั่นใจ, ตกปากรับคำ, รับประกัน, ค้ำประกัน, ทำให้มั่นใจ, ตั้งสาขาย่อย, ตรึงตรา, ตราหน้า, รับปาก
astonished
astonished
ทำให้ประหลาดใจ, อัศจรรย์, ผจญ
astounded
astounded
เจี้ยว
atoned
atoned
สำนึกตัว
attached
attached
ปะหน้า, ขัด, ตรึง, ล่าม, ยึด, ห้อยท้าย, กำกับ, อายัด, เหน็บ, แนบติด, ต่อท้าย, แล่ง, บุบสลาย, ขัดคอ, แนบ
attacked
attacked
การโจมตี, กัดกร่อน, แหก, ทำแตก, ทะลุ, แตกเงิน, แตกออก, เกิดเสียขึ้น, พุ่งอาวุธเข้าใส่, รุก, รุกราน, บุก, ประทุษร้าย, บุกรุก, ปะทะ, ระดมฟันแทง, เข้าโจมตี, โทรมศัสตราวุธ, ราวี
attained
attained
ดล, ย่องเบา, ปะทุ, บรรลุ
attempted
attempted
ลอง, ระบาด, พัง, ตะเกียกตะกาย
attended
attended
มาร่วม, เข้ามา, เอาใจใส่, เข้าร่วม, ใส่ใจ, แตกแยก, แยกตัว
attested
attested
นำสืบ, สลาย, แตกกัน, แตกคอ
attracted
attracted
หายใจ, ดูดดึง, เย้ายวนใจ, แพร่พันธุ์, เลี้ยง, ประสมพันธุ์
attributed
attributed
ให้เหตุผลว่าเป็น, ถือว่าเป็นของ, เหมา
auctioned
auctioned
ขายทอดตลาด
audited
audited
สอบบัญชี
augmented
augmented
เติมแต่ง, ประเทือง, ยกระดับ, หมักบ่ม, ชงกาแฟ, เซ่น
authorized
authorized
ให้การอนุมัติ, อนุญาต, มอบอำนาจ, ให้สิทธิ, อนุมัติ, ให้อำนาจ
avenged
avenged
แก้เผ็ด, ล้าง, ล้างแค้น, แก้มือ
averaged
averaged
ถัว, ถัวเฉลี่ย, เฉลี่ย
averted
averted
เลี่ยง
avoided
avoided
หลบ, หลบหลีก, รอดไป, เบี่ยงบ่าย, เลี่ยง, หลีก, หลีกเลี่ยง, โยน, แคล้ว
awaited
awaited
รอ, เฝ้าคอย, เฝ้ารอ, คอยท่า, รอคอย
awakened
awakened
นำเข้า
awarded
awarded
มอบ, มอบให้
axed
axed
จาม
babbled
babbled
เพ้อเจ้อ, พูดมาก, พูดพร่ำ, พล่าม
backed
backed
กลับ
bailed
bailed
วัก, วิด
balanced
balanced
ถ่วงดุล, ขาดดุลยภาพ, ลงตัว, ประจบ, ดุล, กวาด
bamboozled
bamboozled
ตุ๋น
banned
banned
ห้าม, เขยื้อน, คัดค้าน, ห้ามอย่างเป็นทางการ
banged
banged
กระแทก
banished
banished
เนรเทศ
barred
barred
กีด, สกัดกั้น, ขวาง, กีดกัน, กีดกั้น, กัน, ขวางทาง, กั้น, เป็นก้างขวางคอ
barbecued
barbecued
ก่อสร้าง, รังสฤษฏ์
bared
bared
เปลือย
bargained
bargained
ต่อราคา, ต่อรอง, ขันต่อ, เกี่ยงงอน
barked
barked
ถาก, เห่า, เห่าหอน
bartered
bartered
ค้า
bashed
bashed
ทุบ
basted
basted
เนา
batted
batted
ค้างคาว
battered
battered
ปะทะ, ทุบตีติดต่อกัน, สะเทือน
battled
battled
รบ, สู้รบ
bawled
bawled
ส่งเสียง, ขนาบ, เบ่ง, แหกปาก, ตะโกน, ปล้นทรัพย์
beached
beached
เกย
beamed
beamed
ยิ้มร่า, ยิ้ม
beautified
beautified
สลักเสลา, ทำให้งดงาม, เสริมสวย, บำรุง, คิดเลข
beckoned
beckoned
กวักมือเรียก, กวัก, กวักมือ
befriended
befriended
อนุกูล, ผูกไมตรี, ผูกมิตร
begged
begged
ขอร้อง, ออดอ้อน, สาระวอน, บิณฑบาต, กล่อม, ใส่ร้าย, ตกลูกใช้กับวัว, ค่าย
beguiled
beguiled
ตบตา, หลอก
behaved
behaved
รวบ, ปฏิบัติตาม, ประพฤติตัว, ปฏิบัติตน, ปฏิบัติตัว, เจริญรอย, แสดงพฤติกรรม, กอดจูบกันในเชิงชู้สาว, อ่อนข้อ, ล่ม, ได้ตัว, จับภาพ
belched
belched
เรอ
believed
believed
เชื่อ
belittled
belittled
เหยียดหยัน, สบประมาท
bellowed
bellowed
ขู่ตะคอก, แผด, คำราม, สำราก, ลูบ
belonged
belonged
เป็นของ
belted
belted
การบ่นโดยใช้อารมณ์
bemoaned
bemoaned
โศกา, โอดครวญ, โอด, โศกี, ครวญ, รำพึงรำพัน, ขน, ขนส่ง
benefited
benefited
ให้เกิดประโยชน์
berated
berated
ด่าว่า
besieged
besieged
กินโต๊ะ, ล้อม, โอบ, ล้อมกรอบ, ตลบ
bestowed
bestowed
ประทาน, ประสาท, ประสิทธิ์ประสาท, อวย, ดุว่า, ตอน, ให้
betrayed
betrayed
เผย, หักหลัง, ทุจริต, แทงข้างหลัง, ขบถ, เนรคุณ, ทรยศ
bettered
bettered
ชุบ, ชู, ปรับ, กวดทัน

คำกริยาปกติ


เริ่มต้นด้วยการศึกษาของคำกริยาผิดปกติ:
สุ่มเลือก

คำกริยาปกติ & คำกริยาภาษาอังกฤษ