นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

abide

การแปล: อาศัย, ทน, เคารพ, ทำตาม

infinitive

abide

[əˈbaɪd]

อดีตกาล

abided

abode *

[əˈbaɪdɪd]
[əˈbəʊd]

กริยาที่ผ่านมา

abided

abidden *

[əˈbaɪdɪd]
[əˈbaidn]


* รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น

การเชื่อมต่อกัน คำกริยา [abide]

ปัจจุบัน
(Present)

I
abide 
you
abide 
he/she/it
abides 
we
abide 
you
abide 
they
abide 

อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
(Present continuous)

I
am abiding 
you
are abiding 
he/she/it
is abiding 
we
are abiding 
you
are abiding 
they
are abiding 

ที่ผ่านมาง่าย
(Simple past)

I
abided 
you
abided 
he/she/it
abided 
we
abided 
you
abided 
they
abided 

ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง
(Past continuous)

I
was abiding 
you
were abiding 
he/she/it
was abiding 
we
were abiding 
you
were abiding 
they
were abiding 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบ
(Present perfect)

I
have abided 
you
have abided 
he/she/it
has abided 
we
have abided 
you
have abided 
they
have abided 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง
(Present perfect continuous)

I
have been abiding 
you
have been abiding 
he/she/it
has been abiding 
we
have been abiding 
you
have been abiding 
they
have been abiding 

ที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect)

I
had abided 
you
had abided 
he/she/it
had abided 
we
had abided 
you
had abided 
they
had abided 

ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบ continuous
(Past perfect continuous)

I
had been abiding 
you
had been abiding 
he/she/it
had been abiding 
we
had been abiding 
you
had been abiding 
they
had been abiding 

อนาคต
(Future)

I
will abide 
you
will abide 
he/she/it
will abide 
we
will abide 
you
will abide 
they
will abide 

ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
(Future continuous)

I
will be abiding 
you
will be abiding 
he/she/it
will be abiding 
we
will be abiding 
you
will be abiding 
they
will be abiding 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต
(Future perfect)

I
will have abided 
you
will have abided 
he/she/it
will have abided 
we
will have abided 
you
will have abided 
they
will have abided 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
(Future perfect continuous)

I
will have been abiding 
you
will have been abiding 
he/she/it
will have been abiding 
we
will have been abiding 
you
will have been abiding 
they
will have been abiding 

เงื่อนไข
(Conditional)
คำกริยา [abide]

ปัจจุบันมีเงื่อนไข
(Conditional present)

I
would abide 
you
would abide 
he/she/it
would abide 
we
would abide 
you
would abide 
they
would abide 

เงื่อนไขในปัจจุบันความก้าวหน้า
(Conditional present progressive)

I
would be abiding 
you
would be abiding 
he/she/it
would be abiding 
we
would be abiding 
you
would be abiding 
they
would be abiding 

ที่สมบูรณ์แบบมีเงื่อนไข
(Conditional perfect)

I
would have abided 
you
would have abided 
he/she/it
would have abided 
we
would have abided 
you
would have abided 
they
would have abided 

เงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบก้าวหน้า
(Conditional perfect progressive)

I
would have been abiding 
you
would have been abiding 
he/she/it
would have been abiding 
we
would have been abiding 
you
would have been abiding 
they
would have been abiding 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
คำกริยา [abide]

ปัจจุบันเสริม
(Present subjunctive)

I
abide 
you
abide 
he/she/it
abide 
we
abide 
you
abide 
they
abide 

ที่ผนวกเข้ามาในอดีต
(Past subjunctive)

I
abided 
you
abided 
he/she/it
abided 
we
abided 
you
abided 
they
abided 

เสริมที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect subjunctive)

I
had abided 
you
had abided 
he/she/it
had abided 
we
had abided 
you
had abided 
they
had abided 

Imperativ
(Imperativ)
คำกริยา [abide]

Imperativ
(Imperativ)

I
abide 
you
let's abide 
he/she/it
abide 
we
 
you
 
they
 

คำกริยา
(Participle)
คำกริยา [abide]

กริยาปัจจุบัน
(Present participle)

I
abiding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาที่ผ่านมา
(Past participle)

I
abided 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาวลี
(Phrasal verbs)
คำกริยา [abide]

abide byคำกริยา