นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติม

LEARNIV.com  >  th  >  คำกริยาภาษาอังกฤษ  >  abide  >  อดีตกาล


DEFAULT

อดีตกาล -
abide

การแปล: อาศัย, ทน, เคารพ, ทำตาม

อดีตกาล

abided

abode *


[əˈbaɪdɪd]
[əˈbəʊd]


* รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น


อดีตกาล

I
abided 
you
abided 
he/she/it
abided 
we
abided 
you
abided 
they
abided 


infinitive

abideคำกริยา