นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติม

LEARNIV.com  >  th  >  คำกริยาภาษาอังกฤษ  >  bedo / bedoes


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

bedo
bedoes

infinitive

bedo

bedoes

อดีตกาล

bedid

กริยาที่ผ่านมา

bedone

   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

do
does

[du:]
[dʌz]

did

[dɪd]

done

[dʌn]
คำกริยา