นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

bedraw

infinitive

bedraw

อดีตกาล

bedrew

กริยาที่ผ่านมา

bedrawn

   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

draw

[drɔː]

drew

[druː]

drawn

[drɔːn]
คำกริยา