ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา clearcut


infinitive

clearcut

อดีตกาล

clearcut

กริยาที่ผ่านมา

clearcut

   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]
คำกริยา