นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

cut

การแปล: ตัดทอน, หั่น, แหวะ, บาด, กรุน, ตัด, ตัดช่องทาง, เผด็จ, เจียน, ราน, จ่าย, เท้ง, ทิ้งไพ่, ขับออก, คาย, ขนถ่าย

infinitive

cut

[kʌt]

กริยาที่ผ่านมา

cut

[kʌt]
คำกริยาที่เกี่ยวข้อง:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

clearcut

clearcut

crosscut

crosscut

forcut

forcut

intercut

intercut

recut

recut

undercut

undercut


การเชื่อมต่อกัน คำกริยา [cut]

ปัจจุบัน
(Present)

I
cut 
you
cut 
he/she/it
cuts 
we
cut 
you
cut 
they
cut 

อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
(Present continuous)

I
am cutting 
you
are cutting 
he/she/it
is cutting 
we
are cutting 
you
are cutting 
they
are cutting 

ที่ผ่านมาง่าย
(Simple past)

I
cut 
you
cut 
he/she/it
cut 
we
cut 
you
cut 
they
cut 

ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง
(Past continuous)

I
was cutting 
you
were cutting 
he/she/it
was cutting 
we
were cutting 
you
were cutting 
they
were cutting 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบ
(Present perfect)

I
have cut 
you
have cut 
he/she/it
has cut 
we
have cut 
you
have cut 
they
have cut 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง
(Present perfect continuous)

I
have been cutting 
you
have been cutting 
he/she/it
has been cutting 
we
have been cutting 
you
have been cutting 
they
have been cutting 

ที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect)

I
had cut 
you
had cut 
he/she/it
had cut 
we
had cut 
you
had cut 
they
had cut 

ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบ continuous
(Past perfect continuous)

I
had been cutting 
you
had been cutting 
he/she/it
had been cutting 
we
had been cutting 
you
had been cutting 
they
had been cutting 

อนาคต
(Future)

I
will cut 
you
will cut 
he/she/it
will cut 
we
will cut 
you
will cut 
they
will cut 

ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
(Future continuous)

I
will be cutting 
you
will be cutting 
he/she/it
will be cutting 
we
will be cutting 
you
will be cutting 
they
will be cutting 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต
(Future perfect)

I
will have cut 
you
will have cut 
he/she/it
will have cut 
we
will have cut 
you
will have cut 
they
will have cut 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
(Future perfect continuous)

I
will have been cutting 
you
will have been cutting 
he/she/it
will have been cutting 
we
will have been cutting 
you
will have been cutting 
they
will have been cutting 

เงื่อนไข
(Conditional)
คำกริยา [cut]

ปัจจุบันมีเงื่อนไข
(Conditional present)

I
would cut 
you
would cut 
he/she/it
would cut 
we
would cut 
you
would cut 
they
would cut 

เงื่อนไขในปัจจุบันความก้าวหน้า
(Conditional present progressive)

I
would be cutting 
you
would be cutting 
he/she/it
would be cutting 
we
would be cutting 
you
would be cutting 
they
would be cutting 

ที่สมบูรณ์แบบมีเงื่อนไข
(Conditional perfect)

I
would have cut 
you
would have cut 
he/she/it
would have cut 
we
would have cut 
you
would have cut 
they
would have cut 

เงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบก้าวหน้า
(Conditional perfect progressive)

I
would have been cutting 
you
would have been cutting 
he/she/it
would have been cutting 
we
would have been cutting 
you
would have been cutting 
they
would have been cutting 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
คำกริยา [cut]

ปัจจุบันเสริม
(Present subjunctive)

I
cut 
you
cut 
he/she/it
cut 
we
cut 
you
cut 
they
cut 

ที่ผนวกเข้ามาในอดีต
(Past subjunctive)

I
cut 
you
cut 
he/she/it
cut 
we
cut 
you
cut 
they
cut 

เสริมที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect subjunctive)

I
had cut 
you
had cut 
he/she/it
had cut 
we
had cut 
you
had cut 
they
had cut 

Imperativ
(Imperativ)
คำกริยา [cut]

Imperativ
(Imperativ)

I
cut 
you
Let´s cut 
he/she/it
cut 
we
 
you
 
they
 

คำกริยา
(Participle)
คำกริยา [cut]

กริยาปัจจุบัน
(Present participle)

I
cutting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาที่ผ่านมา
(Past participle)

I
cut 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาวลี
(Phrasal verbs)
คำกริยา [cut]

cut across

cut away

cut back

cut down

cut down on

cut in

cut into

cut off

cut out

cut through

cut upคำกริยา