นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติม

LEARNIV.com  >  th  >  คำกริยาภาษาอังกฤษ  >  deal  >  ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง


DEFAULT

ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง -
deal

การแปล: จัดการ, ค้า, ตกลงซื้อขาย, ปฏิบัติต่อ, ทำการค้า, ค้าขาย, เฉดหัว

ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

I had been dealing
ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง (Past perfect continuous)

I
had been dealing 
you
had been dealing 
he/she/it
had been dealing 
we
had been dealing 
you
had been dealing 
they
had been dealing 


infinitive

dealคำกริยา