นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติม

LEARNIV.com  >  th  >  คำกริยาภาษาอังกฤษ  >  dig  >  ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง


DEFAULT

ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง -
dig

การแปล: ขุด, รัดเข็มขัด, กระเหม็ดกระแหม่

ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

I had been digging
ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง (Past perfect continuous)

I
had been digging 
you
had been digging 
he/she/it
had been digging 
we
had been digging 
you
had been digging 
they
had been digging 


infinitive

digคำกริยา