นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติม

LEARNIV.com  >  th  >  คำกริยาภาษาอังกฤษ  >  dig  >  ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง


DEFAULT

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง -
dig

การแปล: ขุด, รัดเข็มขัด, กระเหม็ดกระแหม่

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

I have been digging
ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง (Present perfect continuous)

I
have been digging 
you
have been digging 
he/she/it
has been digging 
we
have been digging 
you
have been digging 
they
have been digging 


infinitive

digคำกริยา