ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา downdraw


infinitive

downdraw

อดีตกาล

downdrew

กริยาที่ผ่านมา

downdrawn

   
   คำกริยา