นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

A1

draw

การแปล: เขียน, เขียนรูป, ขอคืน, ชักนำ, เขียนแบบ, เสมอ, เขียนภาพ, เรขา, รูด, วาด, วาดเขียน, วาดภาพ, วาดรูป, ลากถูลู่ถูกัง, หนึ่งต่อหนึ่ง, ขุดแต่ง, เลย, ช่าง, หนักมือ, ภาษีสรรพสามิต, ปลุกระดม, อุทาน

infinitive

draw

[drɔː]

กริยาที่ผ่านมา

drawn

[drɔːn]
คำกริยาที่เกี่ยวข้อง:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

overdraw

[ˌəʊvəˈdrɔː]

overdrew

[ˌəʊvəˈdruː]

overdrawn

[ˌəʊvəˈdrɔːn]

adrew

adrawn

bedrew

bedrawn


การเชื่อมต่อกัน คำกริยา [draw]

นำเสนอ

I
draw 
you
draw 
he/she/it
draws 
we
draw 
you
draw 
they
draw 

อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

I
am drawing 
you
are drawing 
he/she/it
is drawing 
we
are drawing 
you
are drawing 
they
are drawing 

อดีตกาล

I
drew 
you
drew 
he/she/it
drew 
we
drew 
you
drew 
they
drew 

ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

I
was drawing 
you
were drawing 
he/she/it
was drawing 
we
were drawing 
you
were drawing 
they
were drawing 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบ

I
have drawn 
you
have drawn 
he/she/it
has drawn 
we
have drawn 
you
have drawn 
they
have drawn 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

I
have been drawing 
you
have been drawing 
he/she/it
has been drawing 
we
have been drawing 
you
have been drawing 
they
have been drawing 

ที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา

I
had drawn 
you
had drawn 
he/she/it
had drawn 
we
had drawn 
you
had drawn 
they
had drawn 

ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

I
had been drawing 
you
had been drawing 
he/she/it
had been drawing 
we
had been drawing 
you
had been drawing 
they
had been drawing 

อนาคต

I
will draw 
you
will draw 
he/she/it
will draw 
we
will draw 
you
will draw 
they
will draw 

ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

I
will be drawing 
you
will be drawing 
he/she/it
will be drawing 
we
will be drawing 
you
will be drawing 
they
will be drawing 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต

I
will have drawn 
you
will have drawn 
he/she/it
will have drawn 
we
will have drawn 
you
will have drawn 
they
will have drawn 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

I
will have been drawing 
you
will have been drawing 
he/she/it
will have been drawing 
we
will have been drawing 
you
will have been drawing 
they
will have been drawing 

เงื่อนไข
(Conditional)
คำกริยา [draw]

ปัจจุบันมีเงื่อนไข
(Conditional present)

I
would draw 
you
would draw 
he/she/it
would draw 
we
would draw 
you
would draw 
they
would draw 

เงื่อนไขในปัจจุบันความก้าวหน้า
(Conditional present progressive)

I
would be drawing 
you
would be drawing 
he/she/it
would be drawing 
we
would be drawing 
you
would be drawing 
they
would be drawing 

ที่สมบูรณ์แบบมีเงื่อนไข
(Conditional perfect)

I
would have drawn 
you
would have drawn 
he/she/it
would have drawn 
we
would have drawn 
you
would have drawn 
they
would have drawn 

เงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบก้าวหน้า
(Conditional perfect progressive)

I
would have been drawing 
you
would have been drawing 
he/she/it
would have been drawing 
we
would have been drawing 
you
would have been drawing 
they
would have been drawing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
คำกริยา [draw]

ปัจจุบันเสริม
(Present subjunctive)

I
draw 
you
draw 
he/she/it
draw 
we
draw 
you
draw 
they
draw 

ที่ผนวกเข้ามาในอดีต
(Past subjunctive)

I
drew 
you
drew 
he/she/it
drew 
we
drew 
you
drew 
they
drew 

เสริมที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect subjunctive)

I
had drawn 
you
had drawn 
he/she/it
had drawn 
we
had drawn 
you
had drawn 
they
had drawn 

Imperativ
(Imperativ)
คำกริยา [draw]

Imperativ
(Imperativ)

I
draw 
you
Let´s draw 
he/she/it
draw 
we
 
you
 
they
 

คำกริยา
(Participle)
คำกริยา [draw]

กริยาปัจจุบัน
(Present participle)

I
drawing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาที่ผ่านมา
(Past participle)

I
drawn 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาวลี
(Phrasal verbs)
คำกริยา [draw]

draw apart

draw aside

draw away

draw back

draw down

draw in

draw into

draw off

draw on

draw out

draw over

draw together

draw up

draw uponคำกริยา