นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

B1

fit

การแปล: เหมาะสม, คู่ควร, เหมาะกัน, ได้ส่วน, เข้าเกณฑ์

infinitive

fit

[fɪt]

อดีตกาล

fitted

fit

[ˈfɪtɪd]
[fɪt]

กริยาที่ผ่านมา

fitted

fit

[ˈfɪtɪd]
[fɪt]
คำกริยาที่เกี่ยวข้อง:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

misfitted
misfit

misfitted
misfit


การเชื่อมต่อกัน คำกริยา [fit]

นำเสนอ

I
fit 
you
fit 
he/she/it
fits 
we
fit 
you
fit 
they
fit 

อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

I
am fitting 
you
are fitting 
he/she/it
is fitting 
we
are fitting 
you
are fitting 
they
are fitting 

อดีตกาล

I
fitted 
you
fitted 
he/she/it
fitted 
we
fitted 
you
fitted 
they
fitted 

ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

I
was fitting 
you
were fitting 
he/she/it
was fitting 
we
were fitting 
you
were fitting 
they
were fitting 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบ

I
have fitted 
you
have fitted 
he/she/it
has fitted 
we
have fitted 
you
have fitted 
they
have fitted 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

I
have been fitting 
you
have been fitting 
he/she/it
has been fitting 
we
have been fitting 
you
have been fitting 
they
have been fitting 

ที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา

I
had fitted 
you
had fitted 
he/she/it
had fitted 
we
had fitted 
you
had fitted 
they
had fitted 

ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

I
had been fitting 
you
had been fitting 
he/she/it
had been fitting 
we
had been fitting 
you
had been fitting 
they
had been fitting 

อนาคต

I
will fit 
you
will fit 
he/she/it
will fit 
we
will fit 
you
will fit 
they
will fit 

ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

I
will be fitting 
you
will be fitting 
he/she/it
will be fitting 
we
will be fitting 
you
will be fitting 
they
will be fitting 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต

I
will have fitted 
you
will have fitted 
he/she/it
will have fitted 
we
will have fitted 
you
will have fitted 
they
will have fitted 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

I
will have been fitting 
you
will have been fitting 
he/she/it
will have been fitting 
we
will have been fitting 
you
will have been fitting 
they
will have been fitting 

เงื่อนไข
(Conditional)
คำกริยา [fit]

ปัจจุบันมีเงื่อนไข
(Conditional present)

I
would fit 
you
would fit 
he/she/it
would fit 
we
would fit 
you
would fit 
they
would fit 

เงื่อนไขในปัจจุบันความก้าวหน้า
(Conditional present progressive)

I
would be fitting 
you
would be fitting 
he/she/it
would be fitting 
we
would be fitting 
you
would be fitting 
they
would be fitting 

ที่สมบูรณ์แบบมีเงื่อนไข
(Conditional perfect)

I
would have fitted 
you
would have fitted 
he/she/it
would have fitted 
we
would have fitted 
you
would have fitted 
they
would have fitted 

เงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบก้าวหน้า
(Conditional perfect progressive)

I
would have been fitting 
you
would have been fitting 
he/she/it
would have been fitting 
we
would have been fitting 
you
would have been fitting 
they
would have been fitting 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
คำกริยา [fit]

ปัจจุบันเสริม
(Present subjunctive)

I
fit 
you
fit 
he/she/it
fit 
we
fit 
you
fit 
they
fit 

ที่ผนวกเข้ามาในอดีต
(Past subjunctive)

I
fitted 
you
fitted 
he/she/it
fitted 
we
fitted 
you
fitted 
they
fitted 

เสริมที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect subjunctive)

I
had fitted 
you
had fitted 
he/she/it
had fitted 
we
had fitted 
you
had fitted 
they
had fitted 

Imperativ
(Imperativ)
คำกริยา [fit]

Imperativ
(Imperativ)

I
fit 
you
Let´s fit 
he/she/it
fit 
we
 
you
 
they
 

คำกริยา
(Participle)
คำกริยา [fit]

กริยาปัจจุบัน
(Present participle)

I
fitting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาที่ผ่านมา
(Past participle)

I
fitted 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาวลี
(Phrasal verbs)
คำกริยา [fit]

fit in

fit in with

fit out

fit upคำกริยา