นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

A1

fly

การแปล: เหิน, ลิ่ว, โผ, บิน

infinitive

fly

[flaɪ]

กริยาที่ผ่านมา

flown

[fləʊn]
คำกริยาที่เกี่ยวข้อง:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

outflew

outflown

overflew

overflown

test-flew

test-flown


การเชื่อมต่อกัน คำกริยา [fly]

นำเสนอ

I
fly 
you
fly 
he/she/it
flies 
we
fly 
you
fly 
they
fly 

อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

I
am flying 
you
are flying 
he/she/it
is flying 
we
are flying 
you
are flying 
they
are flying 

อดีตกาล

I
flew 
you
flew 
he/she/it
flew 
we
flew 
you
flew 
they
flew 

ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

I
was flying 
you
were flying 
he/she/it
was flying 
we
were flying 
you
were flying 
they
were flying 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบ

I
have flown 
you
have flown 
he/she/it
has flown 
we
have flown 
you
have flown 
they
have flown 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

I
have been flying 
you
have been flying 
he/she/it
has been flying 
we
have been flying 
you
have been flying 
they
have been flying 

ที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา

I
had flown 
you
had flown 
he/she/it
had flown 
we
had flown 
you
had flown 
they
had flown 

ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

I
had been flying 
you
had been flying 
he/she/it
had been flying 
we
had been flying 
you
had been flying 
they
had been flying 

อนาคต

I
will fly 
you
will fly 
he/she/it
will fly 
we
will fly 
you
will fly 
they
will fly 

ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

I
will be flying 
you
will be flying 
he/she/it
will be flying 
we
will be flying 
you
will be flying 
they
will be flying 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต

I
will have flown 
you
will have flown 
he/she/it
will have flown 
we
will have flown 
you
will have flown 
they
will have flown 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

I
will have been flying 
you
will have been flying 
he/she/it
will have been flying 
we
will have been flying 
you
will have been flying 
they
will have been flying 

เงื่อนไข
(Conditional)
คำกริยา [fly]

ปัจจุบันมีเงื่อนไข
(Conditional present)

I
would fly 
you
would fly 
he/she/it
would fly 
we
would fly 
you
would fly 
they
would fly 

เงื่อนไขในปัจจุบันความก้าวหน้า
(Conditional present progressive)

I
would be flying 
you
would be flying 
he/she/it
would be flying 
we
would be flying 
you
would be flying 
they
would be flying 

ที่สมบูรณ์แบบมีเงื่อนไข
(Conditional perfect)

I
would have flown 
you
would have flown 
he/she/it
would have flown 
we
would have flown 
you
would have flown 
they
would have flown 

เงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบก้าวหน้า
(Conditional perfect progressive)

I
would have been flying 
you
would have been flying 
he/she/it
would have been flying 
we
would have been flying 
you
would have been flying 
they
would have been flying 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
คำกริยา [fly]

ปัจจุบันเสริม
(Present subjunctive)

I
fly 
you
fly 
he/she/it
fly 
we
fly 
you
fly 
they
fly 

ที่ผนวกเข้ามาในอดีต
(Past subjunctive)

I
flew 
you
flew 
he/she/it
flew 
we
flew 
you
flew 
they
flew 

เสริมที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect subjunctive)

I
had flown 
you
had flown 
he/she/it
had flown 
we
had flown 
you
had flown 
they
had flown 

Imperativ
(Imperativ)
คำกริยา [fly]

Imperativ
(Imperativ)

I
fly 
you
Let´s fly 
he/she/it
fly 
we
 
you
 
they
 

คำกริยา
(Participle)
คำกริยา [fly]

กริยาปัจจุบัน
(Present participle)

I
flying 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาที่ผ่านมา
(Past participle)

I
flown 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาวลี
(Phrasal verbs)
คำกริยา [fly]

fly about

fly around

fly away

fly by

fly in

fly off

fly out

fly pastคำกริยา