ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา forcut **


infinitive

forcut **

อดีตกาล

forcut

กริยาที่ผ่านมา

forcut** คำกริยานี้ (ในทุกรูปแบบ) เป็นล้าสมัยหรือใช้เฉพาะในบางท้องถิ่นและกรณีพิเศษ


   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]
คำกริยา