ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา foreread


infinitive

foreread

อดีตกาล

foreread

กริยาที่ผ่านมา

foreread

forereaden ** รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น


   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

read

[riːd]

read

[red]

read
readen

[red]
[riːdn]
คำกริยา