ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา forshape * *

infinitive

forshape * *

อดีตกาล

forshaped

forshope *

กริยาที่ผ่านมา

forshaped

forshapen ** รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น
** คำกริยานี้ (ในทุกรูปแบบ) เป็นล้าสมัยหรือใช้เฉพาะในบางท้องถิ่นและกรณีพิเศษ


   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

shaped
shope

shaped
shapen
คำกริยา