ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา forspend **


infinitive

forspend **

อดีตกาล

forspent

กริยาที่ผ่านมา

forspent** คำกริยานี้ (ในทุกรูปแบบ) เป็นล้าสมัยหรือใช้เฉพาะในบางท้องถิ่นและกรณีพิเศษ


   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

spend

[spend]

spent

[spent]

spent

[spent]
คำกริยา