นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติม

LEARNIV.com  >  th  >  คำกริยาภาษาอังกฤษ  >  green-light


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

green-light

infinitive

green-light

อดีตกาล

green-lighted

green-lit

กริยาที่ผ่านมา

green-lighted

green-lit

   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

light

[laɪt]

lighted
lit

[ˈlaɪtɪd]
[lɪt]

lighted
lit

[ˈlaɪtɪd]
[lɪt]
คำกริยา