นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

A2

hit

การแปล: ชกมวย, ยิงตก, ยิงถูก, ถลุง, กรรทบ, ตระหน่ำ, แพ่น

infinitive

hit

[hɪt]

กริยาที่ผ่านมา

hit

[hɪt]
คำกริยาที่เกี่ยวข้อง:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

mishit

mishit

overhit

overhit

underhit

underhit


การเชื่อมต่อกัน คำกริยา [hit]

นำเสนอ

I
hit 
you
hit 
he/she/it
hits 
we
hit 
you
hit 
they
hit 

อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

I
am hitting 
you
are hitting 
he/she/it
is hitting 
we
are hitting 
you
are hitting 
they
are hitting 

อดีตกาล

I
hit 
you
hit 
he/she/it
hit 
we
hit 
you
hit 
they
hit 

ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

I
was hitting 
you
were hitting 
he/she/it
was hitting 
we
were hitting 
you
were hitting 
they
were hitting 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบ

I
have hit 
you
have hit 
he/she/it
has hit 
we
have hit 
you
have hit 
they
have hit 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

I
have been hitting 
you
have been hitting 
he/she/it
has been hitting 
we
have been hitting 
you
have been hitting 
they
have been hitting 

ที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา

I
had hit 
you
had hit 
he/she/it
had hit 
we
had hit 
you
had hit 
they
had hit 

ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

I
had been hitting 
you
had been hitting 
he/she/it
had been hitting 
we
had been hitting 
you
had been hitting 
they
had been hitting 

อนาคต

I
will hit 
you
will hit 
he/she/it
will hit 
we
will hit 
you
will hit 
they
will hit 

ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

I
will be hitting 
you
will be hitting 
he/she/it
will be hitting 
we
will be hitting 
you
will be hitting 
they
will be hitting 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต

I
will have hit 
you
will have hit 
he/she/it
will have hit 
we
will have hit 
you
will have hit 
they
will have hit 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

I
will have been hitting 
you
will have been hitting 
he/she/it
will have been hitting 
we
will have been hitting 
you
will have been hitting 
they
will have been hitting 

เงื่อนไข
(Conditional)
คำกริยา [hit]

ปัจจุบันมีเงื่อนไข
(Conditional present)

I
would hit 
you
would hit 
he/she/it
would hit 
we
would hit 
you
would hit 
they
would hit 

เงื่อนไขในปัจจุบันความก้าวหน้า
(Conditional present progressive)

I
would be hitting 
you
would be hitting 
he/she/it
would be hitting 
we
would be hitting 
you
would be hitting 
they
would be hitting 

ที่สมบูรณ์แบบมีเงื่อนไข
(Conditional perfect)

I
would have hit 
you
would have hit 
he/she/it
would have hit 
we
would have hit 
you
would have hit 
they
would have hit 

เงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบก้าวหน้า
(Conditional perfect progressive)

I
would have been hitting 
you
would have been hitting 
he/she/it
would have been hitting 
we
would have been hitting 
you
would have been hitting 
they
would have been hitting 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
คำกริยา [hit]

ปัจจุบันเสริม
(Present subjunctive)

I
hit 
you
hit 
he/she/it
hit 
we
hit 
you
hit 
they
hit 

ที่ผนวกเข้ามาในอดีต
(Past subjunctive)

I
hit 
you
hit 
he/she/it
hit 
we
hit 
you
hit 
they
hit 

เสริมที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect subjunctive)

I
had hit 
you
had hit 
he/she/it
had hit 
we
had hit 
you
had hit 
they
had hit 

Imperativ
(Imperativ)
คำกริยา [hit]

Imperativ
(Imperativ)

I
hit 
you
Let´s hit 
he/she/it
hit 
we
 
you
 
they
 

คำกริยา
(Participle)
คำกริยา [hit]

กริยาปัจจุบัน
(Present participle)

I
hitting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาที่ผ่านมา
(Past participle)

I
hit 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาวลี
(Phrasal verbs)
คำกริยา [hit]

hit back

hit it off with

hit off

hit on

hit out

hit uponคำกริยา