ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา interlay


infinitive

interlay

[ɪntəˈleɪ]

อดีตกาล

interlaid

interlayed *

[ɪntəˈleɪd]
[ɪntəˈleɪd]

กริยาที่ผ่านมา

interlaid

interlayed *

[ɪntəˈleɪd]
[ɪntəˈleɪd]


* รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น


   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

lay

[leɪ]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]
คำกริยา