นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

keep

การแปล: ไว้, ดูแลรักษา, สงวน, กันไว, ประทัง, เก็บเอาไว้, ตั้งอยู่ใน, กักเก็บ, ปิด, เก็บไว้, เอาไว้, เก็บได้นาน

infinitive

keep

[kiːp]

กริยาที่ผ่านมา

kept

[kept]
คำกริยาที่เกี่ยวข้อง:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

miskept

miskept

overkept

overkept

underkept

underkept


การเชื่อมต่อกัน คำกริยา [keep]

ปัจจุบัน
(Present)

I
keep 
you
keep 
he/she/it
keeps 
we
keep 
you
keep 
they
keep 

อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
(Present continuous)

I
am keeping 
you
are keeping 
he/she/it
is keeping 
we
are keeping 
you
are keeping 
they
are keeping 

ที่ผ่านมาง่าย
(Simple past)

I
kept 
you
kept 
he/she/it
kept 
we
kept 
you
kept 
they
kept 

ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง
(Past continuous)

I
was keeping 
you
were keeping 
he/she/it
was keeping 
we
were keeping 
you
were keeping 
they
were keeping 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบ
(Present perfect)

I
have kept 
you
have kept 
he/she/it
has kept 
we
have kept 
you
have kept 
they
have kept 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง
(Present perfect continuous)

I
have been keeping 
you
have been keeping 
he/she/it
has been keeping 
we
have been keeping 
you
have been keeping 
they
have been keeping 

ที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect)

I
had kept 
you
had kept 
he/she/it
had kept 
we
had kept 
you
had kept 
they
had kept 

ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบ continuous
(Past perfect continuous)

I
had been keeping 
you
had been keeping 
he/she/it
had been keeping 
we
had been keeping 
you
had been keeping 
they
had been keeping 

อนาคต
(Future)

I
will keep 
you
will keep 
he/she/it
will keep 
we
will keep 
you
will keep 
they
will keep 

ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
(Future continuous)

I
will be keeping 
you
will be keeping 
he/she/it
will be keeping 
we
will be keeping 
you
will be keeping 
they
will be keeping 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต
(Future perfect)

I
will have kept 
you
will have kept 
he/she/it
will have kept 
we
will have kept 
you
will have kept 
they
will have kept 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
(Future perfect continuous)

I
will have been keeping 
you
will have been keeping 
he/she/it
will have been keeping 
we
will have been keeping 
you
will have been keeping 
they
will have been keeping 

เงื่อนไข
(Conditional)
คำกริยา [keep]

ปัจจุบันมีเงื่อนไข
(Conditional present)

I
would keep 
you
would keep 
he/she/it
would keep 
we
would keep 
you
would keep 
they
would keep 

เงื่อนไขในปัจจุบันความก้าวหน้า
(Conditional present progressive)

I
would be keeping 
you
would be keeping 
he/she/it
would be keeping 
we
would be keeping 
you
would be keeping 
they
would be keeping 

ที่สมบูรณ์แบบมีเงื่อนไข
(Conditional perfect)

I
would have kept 
you
would have kept 
he/she/it
would have kept 
we
would have kept 
you
would have kept 
they
would have kept 

เงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบก้าวหน้า
(Conditional perfect progressive)

I
would have been keeping 
you
would have been keeping 
he/she/it
would have been keeping 
we
would have been keeping 
you
would have been keeping 
they
would have been keeping 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
คำกริยา [keep]

ปัจจุบันเสริม
(Present subjunctive)

I
keep 
you
keep 
he/she/it
keep 
we
keep 
you
keep 
they
keep 

ที่ผนวกเข้ามาในอดีต
(Past subjunctive)

I
kept 
you
kept 
he/she/it
kept 
we
kept 
you
kept 
they
kept 

เสริมที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect subjunctive)

I
had kept 
you
had kept 
he/she/it
had kept 
we
had kept 
you
had kept 
they
had kept 

Imperativ
(Imperativ)
คำกริยา [keep]

Imperativ
(Imperativ)

I
keep 
you
Let´s keep 
he/she/it
keep 
we
 
you
 
they
 

คำกริยา
(Participle)
คำกริยา [keep]

กริยาปัจจุบัน
(Present participle)

I
keeping 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาที่ผ่านมา
(Past participle)

I
kept 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาวลี
(Phrasal verbs)
คำกริยา [keep]

keep ahead

keep at

keep away

keep back

keep down

keep from

keep in

keep off

keep on

keep out

keep out of

keep to

keep together

keep under

keep upคำกริยา