นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

leap

การแปล: แหงน, แหงนมอง, แหงนหน้า, เบิ่ง

infinitive

leap

[li:p]

อดีตกาล

leaped

leapt

lept *

[li:pt]
[lept]
[lept]
[ləʊp]

กริยาที่ผ่านมา

leaped

leapt

lopen *

[li:pt]
[lept]
[ləʊpn]


* รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น
* รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น


คำกริยาที่เกี่ยวข้อง:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

beleaped
beleapt
belept
belope

beleaped
beleapt
belopen

forthleaped
forthleapt
forthlept
forthlope

forthleaped
forthleapt
forthlopen

outleaped
outleapt
outlept
outlope

outleaped
outleapt
outlopen

overleaped
overleapt
overlept
overlope

overleaped
overleapt
overlopen


การเชื่อมต่อกัน คำกริยา [leap]

ปัจจุบัน
(Present)

I
leap 
you
leap 
he/she/it
leaps 
we
leap 
you
leap 
they
leap 

อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
(Present continuous)

I
am leaping 
you
are leaping 
he/she/it
is leaping 
we
are leaping 
you
are leaping 
they
are leaping 

ที่ผ่านมาง่าย
(Simple past)

I
leapt; leaped 
you
leapt; leaped 
he/she/it
leapt; leaped 
we
leapt; leaped 
you
leapt; leaped 
they
leapt; leaped 

ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง
(Past continuous)

I
was leaping 
you
were leaping 
he/she/it
was leaping 
we
were leaping 
you
were leaping 
they
were leaping 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบ
(Present perfect)

I
have leapt; leaped 
you
have leapt; leaped 
he/she/it
has leapt; leaped 
we
have leapt; leaped 
you
have leapt; leaped 
they
have leapt; leaped 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง
(Present perfect continuous)

I
have been leaping 
you
have been leaping 
he/she/it
has been leaping 
we
have been leaping 
you
have been leaping 
they
have been leaping 

ที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect)

I
had leapt; leaped 
you
had leapt; leaped 
he/she/it
had leapt; leaped 
we
had leapt; leaped 
you
had leapt; leaped 
they
had leapt; leaped 

ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบ continuous
(Past perfect continuous)

I
had been leaping 
you
had been leaping 
he/she/it
had been leaping 
we
had been leaping 
you
had been leaping 
they
had been leaping 

อนาคต
(Future)

I
will leap 
you
will leap 
he/she/it
will leap 
we
will leap 
you
will leap 
they
will leap 

ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
(Future continuous)

I
will be leaping 
you
will be leaping 
he/she/it
will be leaping 
we
will be leaping 
you
will be leaping 
they
will be leaping 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต
(Future perfect)

I
will have leapt; leaped 
you
will have leapt; leaped 
he/she/it
will have leapt; leaped 
we
will have leapt; leaped 
you
will have leapt; leaped 
they
will have leapt; leaped 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
(Future perfect continuous)

I
will have been leaping 
you
will have been leaping 
he/she/it
will have been leaping 
we
will have been leaping 
you
will have been leaping 
they
will have been leaping 

เงื่อนไข
(Conditional)
คำกริยา [leap]

ปัจจุบันมีเงื่อนไข
(Conditional present)

I
would leap 
you
would leap 
he/she/it
would leap 
we
would leap 
you
would leap 
they
would leap 

เงื่อนไขในปัจจุบันความก้าวหน้า
(Conditional present progressive)

I
would be leaping 
you
would be leaping 
he/she/it
would be leaping 
we
would be leaping 
you
would be leaping 
they
would be leaping 

ที่สมบูรณ์แบบมีเงื่อนไข
(Conditional perfect)

I
would have leapt; leaped 
you
would have leapt; leaped 
he/she/it
would have leapt; leaped 
we
would have leapt; leaped 
you
would have leapt; leaped 
they
would have leapt; leaped 

เงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบก้าวหน้า
(Conditional perfect progressive)

I
would have been leaping 
you
would have been leaping 
he/she/it
would have been leaping 
we
would have been leaping 
you
would have been leaping 
they
would have been leaping 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
คำกริยา [leap]

ปัจจุบันเสริม
(Present subjunctive)

I
leap 
you
leap 
he/she/it
leap 
we
leap 
you
leap 
they
leap 

ที่ผนวกเข้ามาในอดีต
(Past subjunctive)

I
leapt; leaped 
you
leapt; leaped 
he/she/it
leapt; leaped 
we
leapt; leaped 
you
leapt; leaped 
they
leapt; leaped 

เสริมที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect subjunctive)

I
had leapt; leaped 
you
had leapt; leaped 
he/she/it
had leapt; leaped 
we
had leapt; leaped 
you
had leapt; leaped 
they
had leapt; leaped 

Imperativ
(Imperativ)
คำกริยา [leap]

Imperativ
(Imperativ)

I
leap 
you
Let´s leap 
he/she/it
leap 
we
 
you
 
they
 

คำกริยา
(Participle)
คำกริยา [leap]

กริยาปัจจุบัน
(Present participle)

I
leaping 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาที่ผ่านมา
(Past participle)

I
leapt; leaped 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาวลี
(Phrasal verbs)
คำกริยา [leap]

leap about

leap around

leap at

leap out

leap upคำกริยา