นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติม

LEARNIV.com  >  th  >  คำกริยาภาษาอังกฤษ  >  let  >  ปัจจุบัน


DEFAULT

ปัจจุบัน -
let


ปัจจุบัน

I let
ปัจจุบัน (Present)

I
let 
you
let 
he/she/it
lets 
we
let 
you
let 
they
let 


infinitive

letคำกริยา