ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา naysay **


infinitive

naysay **

อดีตกาล

naysaid

กริยาที่ผ่านมา

naysaid** คำกริยานี้ (ในทุกรูปแบบ) เป็นล้าสมัยหรือใช้เฉพาะในบางท้องถิ่นและกรณีพิเศษ


   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

say

[seɪ]

said

[sed]

said

[sed]
คำกริยา