ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา outstrive


infinitive

outstrive

อดีตกาล

outstrove

กริยาที่ผ่านมา

outstriven

   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

strive

[straɪv]

strove
strived

[strəʊv]
[straɪvd]

striven
strived

[ˈstrɪvn]
[straɪvd]คำกริยา