นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

overblow

infinitive

overblow

อดีตกาล

overblew

กริยาที่ผ่านมา

overblown

   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

blow

[bləʊ]

blew

[bluː]

blown

[bləʊn]
คำกริยา