นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

overhear

infinitive

overhear

[ˌəʊvəˈhɪə]

อดีตกาล

overheard

[ˌəʊvəˈhɜːd]

กริยาที่ผ่านมา

overheard

[ˌəʊvəˈhɜːd]
ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

hear

[hɪə]

heard

[hɜːd]

heard

[hɜːd]


การเชื่อมต่อกัน คำกริยา [overhear]

ปัจจุบัน
(Present)

I
overhear 
you
overhear 
he/she/it
overhears 
we
overhear 
you
overhear 
they
overhear 

อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
(Present continuous)

I
am overhearing 
you
are overhearing 
he/she/it
is overhearing 
we
are overhearing 
you
are overhearing 
they
are overhearing 

ที่ผ่านมาง่าย
(Simple past)

I
overheard 
you
overheard 
he/she/it
overheard 
we
overheard 
you
overheard 
they
overheard 

ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง
(Past continuous)

I
was overhearing 
you
were overhearing 
he/she/it
was overhearing 
we
were overhearing 
you
were overhearing 
they
were overhearing 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบ
(Present perfect)

I
have overheard 
you
have overheard 
he/she/it
has overheard 
we
have overheard 
you
have overheard 
they
have overheard 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง
(Present perfect continuous)

I
have been overhearing 
you
have been overhearing 
he/she/it
has been overhearing 
we
have been overhearing 
you
have been overhearing 
they
have been overhearing 

ที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect)

I
had overheard 
you
had overheard 
he/she/it
had overheard 
we
had overheard 
you
had overheard 
they
had overheard 

ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบ continuous
(Past perfect continuous)

I
had been overhearing 
you
had been overhearing 
he/she/it
had been overhearing 
we
had been overhearing 
you
had been overhearing 
they
had been overhearing 

อนาคต
(Future)

I
will overhear 
you
will overhear 
he/she/it
will overhear 
we
will overhear 
you
will overhear 
they
will overhear 

ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
(Future continuous)

I
will be overhearing 
you
will be overhearing 
he/she/it
will be overhearing 
we
will be overhearing 
you
will be overhearing 
they
will be overhearing 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต
(Future perfect)

I
will have overheard 
you
will have overheard 
he/she/it
will have overheard 
we
will have overheard 
you
will have overheard 
they
will have overheard 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
(Future perfect continuous)

I
will have been overhearing 
you
will have been overhearing 
he/she/it
will have been overhearing 
we
will have been overhearing 
you
will have been overhearing 
they
will have been overhearing 

เงื่อนไข
(Conditional)
คำกริยา [overhear]

ปัจจุบันมีเงื่อนไข
(Conditional present)

I
would overhear 
you
would overhear 
he/she/it
would overhear 
we
would overhear 
you
would overhear 
they
would overhear 

เงื่อนไขในปัจจุบันความก้าวหน้า
(Conditional present progressive)

I
would be overhearing 
you
would be overhearing 
he/she/it
would be overhearing 
we
would be overhearing 
you
would be overhearing 
they
would be overhearing 

ที่สมบูรณ์แบบมีเงื่อนไข
(Conditional perfect)

I
would have overheard 
you
would have overheard 
he/she/it
would have overheard 
we
would have overheard 
you
would have overheard 
they
would have overheard 

เงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบก้าวหน้า
(Conditional perfect progressive)

I
would have been overhearing 
you
would have been overhearing 
he/she/it
would have been overhearing 
we
would have been overhearing 
you
would have been overhearing 
they
would have been overhearing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
คำกริยา [overhear]

ปัจจุบันเสริม
(Present subjunctive)

I
overhear 
you
overhear 
he/she/it
overhear 
we
overhear 
you
overhear 
they
overhear 

ที่ผนวกเข้ามาในอดีต
(Past subjunctive)

I
overheard 
you
overheard 
he/she/it
overheard 
we
overheard 
you
overheard 
they
overheard 

เสริมที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect subjunctive)

I
had overheard 
you
had overheard 
he/she/it
had overheard 
we
had overheard 
you
had overheard 
they
had overheard 

Imperativ
(Imperativ)
คำกริยา [overhear]

Imperativ
(Imperativ)

I
overhear 
you
Let´s overhear 
he/she/it
overhear 
we
 
you
 
they
 

คำกริยา
(Participle)
คำกริยา [overhear]

กริยาปัจจุบัน
(Present participle)

I
overhearing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาที่ผ่านมา
(Past participle)

I
overheard 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 คำกริยา