ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา overkeep


infinitive

overkeep

อดีตกาล

overkept

กริยาที่ผ่านมา

overkept

   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

keep

[kiːp]

kept

[kept]

kept

[kept]
คำกริยา