ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา overleave

infinitive

overleave

อดีตกาล

overleft

กริยาที่ผ่านมา

overleft

overlaft ** รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น


   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

leave

[liːv]

left

[left]

left
laft

[left]
[left]
คำกริยา