ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา overshake

infinitive

overshake

อดีตกาล

overshook

overshaked *

กริยาที่ผ่านมา

overshaken

overshaken ** รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น


   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

shake

[ʃeɪk]

shook
shaked

[ʃʊk]
[ʃeɪkd]

shaken
shaked
shook

[ˈʃeɪkən]
[ˈʃeɪkəd]
[ʃʊk
คำกริยา