นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

preset

infinitive

preset

[priːˈset]

อดีตกาล

preset

[priːˈset]

กริยาที่ผ่านมา

preset

presetten *

[priːˈset]
[priːˈsetn]


* รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

set

[set]

set

[set]

set
setten

[set]
[setn]
คำกริยา