นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

slay

infinitive

slay

[sleɪ]

อดีตกาล

slew

slayed

[sluː]
[sleɪd]

กริยาที่ผ่านมา

slain

slayed

[sleɪn]
[sleɪd]การเชื่อมต่อกัน คำกริยา [slay]

ปัจจุบัน
(Present)

I
slay 
you
slay 
he/she/it
slays 
we
slay 
you
slay 
they
slay 

อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
(Present continuous)

I
am slaying 
you
are slaying 
he/she/it
is slaying 
we
are slaying 
you
are slaying 
they
are slaying 

ที่ผ่านมาง่าย
(Simple past)

I
slew 
you
slew 
he/she/it
slew 
we
slew 
you
slew 
they
slew 

ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง
(Past continuous)

I
was slaying 
you
were slaying 
he/she/it
was slaying 
we
were slaying 
you
were slaying 
they
were slaying 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบ
(Present perfect)

I
have slain 
you
have slain 
he/she/it
has slain 
we
have slain 
you
have slain 
they
have slain 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง
(Present perfect continuous)

I
have been slaying 
you
have been slaying 
he/she/it
has been slaying 
we
have been slaying 
you
have been slaying 
they
have been slaying 

ที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect)

I
had slain 
you
had slain 
he/she/it
had slain 
we
had slain 
you
had slain 
they
had slain 

ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบ continuous
(Past perfect continuous)

I
had been slaying 
you
had been slaying 
he/she/it
had been slaying 
we
had been slaying 
you
had been slaying 
they
had been slaying 

อนาคต
(Future)

I
will slay 
you
will slay 
he/she/it
will slay 
we
will slay 
you
will slay 
they
will slay 

ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
(Future continuous)

I
will be slaying 
you
will be slaying 
he/she/it
will be slaying 
we
will be slaying 
you
will be slaying 
they
will be slaying 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต
(Future perfect)

I
will have slain 
you
will have slain 
he/she/it
will have slain 
we
will have slain 
you
will have slain 
they
will have slain 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
(Future perfect continuous)

I
will have been slaying 
you
will have been slaying 
he/she/it
will have been slaying 
we
will have been slaying 
you
will have been slaying 
they
will have been slaying 

เงื่อนไข
(Conditional)
คำกริยา [slay]

ปัจจุบันมีเงื่อนไข
(Conditional present)

I
would slay 
you
would slay 
he/she/it
would slay 
we
would slay 
you
would slay 
they
would slay 

เงื่อนไขในปัจจุบันความก้าวหน้า
(Conditional present progressive)

I
would be slaying 
you
would be slaying 
he/she/it
would be slaying 
we
would be slaying 
you
would be slaying 
they
would be slaying 

ที่สมบูรณ์แบบมีเงื่อนไข
(Conditional perfect)

I
would have slain 
you
would have slain 
he/she/it
would have slain 
we
would have slain 
you
would have slain 
they
would have slain 

เงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบก้าวหน้า
(Conditional perfect progressive)

I
would have been slaying 
you
would have been slaying 
he/she/it
would have been slaying 
we
would have been slaying 
you
would have been slaying 
they
would have been slaying 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
คำกริยา [slay]

ปัจจุบันเสริม
(Present subjunctive)

I
slay 
you
slay 
he/she/it
slay 
we
slay 
you
slay 
they
slay 

ที่ผนวกเข้ามาในอดีต
(Past subjunctive)

I
slew 
you
slew 
he/she/it
slew 
we
slew 
you
slew 
they
slew 

เสริมที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect subjunctive)

I
had slain 
you
had slain 
he/she/it
had slain 
we
had slain 
you
had slain 
they
had slain 

Imperativ
(Imperativ)
คำกริยา [slay]

Imperativ
(Imperativ)

I
slay 
you
Let´s slay 
he/she/it
slay 
we
 
you
 
they
 

คำกริยา
(Participle)
คำกริยา [slay]

กริยาปัจจุบัน
(Present participle)

I
slaying 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาที่ผ่านมา
(Past participle)

I
slain 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 คำกริยา