ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา soothsay

infinitive

soothsay

อดีตกาล

soothsaid

กริยาที่ผ่านมา

soothsaid

   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

say

[seɪ]

said

[sed]

said

[sed]
คำกริยา