นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

uphang

infinitive

uphang

อดีตกาล

uphung

uphanged

กริยาที่ผ่านมา

uphung

uphanged

   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

hang

[hæŋ]

hung
hanged

[hʌŋ]
[hʌŋd]

hung
hanged

[hʌŋ]
[hʌŋd]
คำกริยา