นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติม

LEARNIV.com  >  th  >  คำกริยาภาษาอังกฤษ  >  make  >  อนาคต


DEFAULT

อนาคต -
make

การแปล: รับทำ, ผลิตขึ้น, เวฟ

อนาคต

I will make
อนาคต (Future)

I
will make 
you
will make 
he/she/it
will make 
we
will make 
you
will make 
they
will make 


infinitive

makeคำกริยา