คำกริยาภาษาอังกฤษ

คำกริยา

คำกริยาภาษาอังกฤษ

   
   


คำกริยาปกติ

การเชื่อมต่อกัน คำกริยาปกติ