นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติม

คำกริยาภาษาอังกฤษ

คำกริยา

คำกริยาภาษาอังกฤษ

   
   


คำกริยาปกติ

การเชื่อมต่อกัน คำกริยาปกติ