นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

A1

read

การแปล: อ่าน, อ่านหนังสือ, ทรงพระอักษร

infinitive

read

[riːd]

กริยาที่ผ่านมา

read

readen *

[red]
[riːdn]


* รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น


คำกริยาที่เกี่ยวข้อง:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

foreread

foreread
forereaden

lipread

lipread
lipreaden

misread

misread
misreaden

proofread

proofread
proofreaden

reread

reread
rereaden

sight-read

sight-read
sight-readen


การเชื่อมต่อกัน คำกริยา [read]

นำเสนอ

I
read 
you
read 
he/she/it
reads 
we
read 
you
read 
they
read 

อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

I
am reading 
you
are reading 
he/she/it
is reading 
we
are reading 
you
are reading 
they
are reading 

อดีตกาล

I
read 
you
read 
he/she/it
read 
we
read 
you
read 
they
read 

ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

I
was reading 
you
were reading 
he/she/it
was reading 
we
were reading 
you
were reading 
they
were reading 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบ

I
have read 
you
have read 
he/she/it
has read 
we
have read 
you
have read 
they
have read 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

I
have been reading 
you
have been reading 
he/she/it
has been reading 
we
have been reading 
you
have been reading 
they
have been reading 

ที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา

I
had read 
you
had read 
he/she/it
had read 
we
had read 
you
had read 
they
had read 

ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

I
had been reading 
you
had been reading 
he/she/it
had been reading 
we
had been reading 
you
had been reading 
they
had been reading 

อนาคต

I
will read 
you
will read 
he/she/it
will read 
we
will read 
you
will read 
they
will read 

ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

I
will be reading 
you
will be reading 
he/she/it
will be reading 
we
will be reading 
you
will be reading 
they
will be reading 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต

I
will have read 
you
will have read 
he/she/it
will have read 
we
will have read 
you
will have read 
they
will have read 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

I
will have been reading 
you
will have been reading 
he/she/it
will have been reading 
we
will have been reading 
you
will have been reading 
they
will have been reading 

เงื่อนไข
(Conditional)
คำกริยา [read]

ปัจจุบันมีเงื่อนไข
(Conditional present)

I
would read 
you
would read 
he/she/it
would read 
we
would read 
you
would read 
they
would read 

เงื่อนไขในปัจจุบันความก้าวหน้า
(Conditional present progressive)

I
would be reading 
you
would be reading 
he/she/it
would be reading 
we
would be reading 
you
would be reading 
they
would be reading 

ที่สมบูรณ์แบบมีเงื่อนไข
(Conditional perfect)

I
would have read 
you
would have read 
he/she/it
would have read 
we
would have read 
you
would have read 
they
would have read 

เงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบก้าวหน้า
(Conditional perfect progressive)

I
would have been reading 
you
would have been reading 
he/she/it
would have been reading 
we
would have been reading 
you
would have been reading 
they
would have been reading 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
คำกริยา [read]

ปัจจุบันเสริม
(Present subjunctive)

I
read 
you
read 
he/she/it
read 
we
read 
you
read 
they
read 

ที่ผนวกเข้ามาในอดีต
(Past subjunctive)

I
read 
you
read 
he/she/it
read 
we
read 
you
read 
they
read 

เสริมที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect subjunctive)

I
had read 
you
had read 
he/she/it
had read 
we
had read 
you
had read 
they
had read 

Imperativ
(Imperativ)
คำกริยา [read]

Imperativ
(Imperativ)

I
read 
you
Let´s read 
he/she/it
read 
we
 
you
 
they
 

คำกริยา
(Participle)
คำกริยา [read]

กริยาปัจจุบัน
(Present participle)

I
reading 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาที่ผ่านมา
(Past participle)

I
read 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาวลี
(Phrasal verbs)
คำกริยา [read]

read back

read on

read out

read over

read through

read up

read up on

put forth

put forward

put in

put off

put on

put out

put over

put through

put together

put under

put up

put up with

put uponคำกริยา