นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

say

การแปล: เปล่งวาจา, เว้า, ตีเสียว่า, พรอก, เอ่ย, เปล่งเสียง, ปรารภ, รับสั่ง, ตรัส

infinitive

say

[seɪ]

กริยาที่ผ่านมา

said

[sed]
คำกริยาที่เกี่ยวข้อง:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

forsaid

forsaid

gainsaid

gainsaid

missaid

missaid

naysaid

naysaid

soothsaid

soothsaid

withsaid

withsaid


การเชื่อมต่อกัน คำกริยา [say]

ปัจจุบัน
(Present)

I
say 
you
say 
he/she/it
says 
we
say 
you
say 
they
say 

อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
(Present continuous)

I
am saying 
you
are saying 
he/she/it
is saying 
we
are saying 
you
are saying 
they
are saying 

ที่ผ่านมาง่าย
(Simple past)

I
said 
you
said 
he/she/it
said 
we
said 
you
said 
they
said 

ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง
(Past continuous)

I
was saying 
you
were saying 
he/she/it
was saying 
we
were saying 
you
were saying 
they
were saying 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบ
(Present perfect)

I
have said 
you
have said 
he/she/it
has said 
we
have said 
you
have said 
they
have said 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง
(Present perfect continuous)

I
have been saying 
you
have been saying 
he/she/it
has been saying 
we
have been saying 
you
have been saying 
they
have been saying 

ที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect)

I
had said 
you
had said 
he/she/it
had said 
we
had said 
you
had said 
they
had said 

ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบ continuous
(Past perfect continuous)

I
had been saying 
you
had been saying 
he/she/it
had been saying 
we
had been saying 
you
had been saying 
they
had been saying 

อนาคต
(Future)

I
will say 
you
will say 
he/she/it
will say 
we
will say 
you
will say 
they
will say 

ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
(Future continuous)

I
will be saying 
you
will be saying 
he/she/it
will be saying 
we
will be saying 
you
will be saying 
they
will be saying 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต
(Future perfect)

I
will have said 
you
will have said 
he/she/it
will have said 
we
will have said 
you
will have said 
they
will have said 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
(Future perfect continuous)

I
will have been saying 
you
will have been saying 
he/she/it
will have been saying 
we
will have been saying 
you
will have been saying 
they
will have been saying 

เงื่อนไข
(Conditional)
คำกริยา [say]

ปัจจุบันมีเงื่อนไข
(Conditional present)

I
would say 
you
would say 
he/she/it
would say 
we
would say 
you
would say 
they
would say 

เงื่อนไขในปัจจุบันความก้าวหน้า
(Conditional present progressive)

I
would be saying 
you
would be saying 
he/she/it
would be saying 
we
would be saying 
you
would be saying 
they
would be saying 

ที่สมบูรณ์แบบมีเงื่อนไข
(Conditional perfect)

I
would have said 
you
would have said 
he/she/it
would have said 
we
would have said 
you
would have said 
they
would have said 

เงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบก้าวหน้า
(Conditional perfect progressive)

I
would have been saying 
you
would have been saying 
he/she/it
would have been saying 
we
would have been saying 
you
would have been saying 
they
would have been saying 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
คำกริยา [say]

ปัจจุบันเสริม
(Present subjunctive)

I
say 
you
say 
he/she/it
say 
we
say 
you
say 
they
say 

ที่ผนวกเข้ามาในอดีต
(Past subjunctive)

I
said 
you
said 
he/she/it
said 
we
said 
you
said 
they
said 

เสริมที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect subjunctive)

I
had said 
you
had said 
he/she/it
had said 
we
had said 
you
had said 
they
had said 

Imperativ
(Imperativ)
คำกริยา [say]

Imperativ
(Imperativ)

I
say 
you
Let´s say 
he/she/it
say 
we
 
you
 
they
 

คำกริยา
(Participle)
คำกริยา [say]

กริยาปัจจุบัน
(Present participle)

I
saying 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาที่ผ่านมา
(Past participle)

I
said 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 คำกริยา