นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติม

LEARNIV.com  >  th  >  คำกริยาภาษาอังกฤษ  >  be / am / is / are


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

A1

be
am
is
are

การแปล: คือ, หมายถึง, ลุกไหม้, กิริยา ทูบี

infinitive

be

am

is

are

[bi:]
[æm]
[ɪz]
[ɑːə]

อดีตกาล

was

were

[wɒz]
[wɜː]

กริยาที่ผ่านมา

been

[biːn]การเชื่อมต่อกัน คำกริยา [be / am / is / are]

นำเสนอ

I
am 
you
are 
he/she/it
is 
we
are 
you
are 
they
are 

อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

I
am being 
you
are being 
he/she/it
is being 
we
are being 
you
are being 
they
are being 

อดีตกาล

I
was 
you
were 
he/she/it
was 
we
were 
you
were 
they
were 

ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

I
was being 
you
were being 
he/she/it
was being 
we
were being 
you
were being 
they
were being 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบ

I
have been 
you
have been 
he/she/it
has been 
we
have been 
you
have been 
they
have been 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

I
have been being 
you
have been being 
he/she/it
has been being 
we
have been being 
you
have been being 
they
have been being 

ที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา

I
had been 
you
had been 
he/she/it
had been 
we
had been 
you
had been 
they
had been 

ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

I
had been being 
you
had been being 
he/she/it
had been being 
we
had been being 
you
had been being 
they
had been being 

อนาคต

I
will be 
you
will be 
he/she/it
will be 
we
will be 
you
will be 
they
will be 

ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

I
will be being 
you
will be being 
he/she/it
will be being 
we
will be being 
you
will be being 
they
will be being 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต

I
will have been 
you
will have been 
he/she/it
will have been 
we
will have been 
you
will have been 
they
will have been 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

I
will have been being 
you
will have been being 
he/she/it
will have been being 
we
will have been being 
you
will have been being 
they
will have been being 

เงื่อนไข
(Conditional)
คำกริยา [be / am / is / are]

ปัจจุบันมีเงื่อนไข
(Conditional present)

I
would be 
you
would be 
he/she/it
would be 
we
would be 
you
would be 
they
would be 

เงื่อนไขในปัจจุบันความก้าวหน้า
(Conditional present progressive)

I
would be being 
you
would be being 
he/she/it
would be being 
we
would be being 
you
would be being 
they
would be being 

ที่สมบูรณ์แบบมีเงื่อนไข
(Conditional perfect)

I
would have been 
you
would have been 
he/she/it
would have been 
we
would have been 
you
would have been 
they
would have been 

เงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบก้าวหน้า
(Conditional perfect progressive)

I
would have been being 
you
would have been being 
he/she/it
would have been being 
we
would have been being 
you
would have been being 
they
would have been being 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
คำกริยา [be / am / is / are]

ปัจจุบันเสริม
(Present subjunctive)

I
be 
you
be; beest 
he/she/it
be 
we
be 
you
be 
they
be 

ที่ผนวกเข้ามาในอดีต
(Past subjunctive)

I
were 
you
were; wert 
he/she/it
were 
we
were 
you
were 
they
were 

เสริมที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect subjunctive)

I
had been 
you
had been 
he/she/it
had been 
we
had been 
you
had been 
they
had been 

Imperativ
(Imperativ)
คำกริยา [be / am / is / are]

Imperativ
(Imperativ)

I
be 
you
Let´s be 
he/she/it
be 
we
 
you
 
they
 

คำกริยา
(Participle)
คำกริยา [be / am / is / are]

กริยาปัจจุบัน
(Present participle)

I
being 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาที่ผ่านมา
(Past participle)

I
been 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาวลี
(Phrasal verbs)
คำกริยา [be / am / is / are]

be about

be after

be at

be behind with

be by

be down

be down for

be down on

be for

be in

be in for

be in on

be in with

be off

be on

be on at

be on to

be out

be out for

be out of

be over

be through

be through with

be up

be up against

be up to

be well up inคำกริยา