นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติม

LEARNIV.com  >  th  >  คำกริยาภาษาอังกฤษ  >  have / has


ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

A1

have
has

การแปล: เป็นเจ้าของ, ครอบครอง, กอปร

infinitive

have

has

[hæv]

กริยาที่ผ่านมา

had

[hæd]การเชื่อมต่อกัน คำกริยา [have / has]

นำเสนอ

I
have 
you
have 
he/she/it
has 
we
have 
you
have 
they
have 

อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

I
am having 
you
are having 
he/she/it
is having 
we
are having 
you
are having 
they
are having 

อดีตกาล

I
had 
you
had 
he/she/it
had 
we
had 
you
had 
they
had 

ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

I
was having 
you
were having 
he/she/it
was having 
we
were having 
you
were having 
they
were having 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบ

I
have had 
you
have had 
he/she/it
has had 
we
have had 
you
have had 
they
have had 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

I
have been having 
you
have been having 
he/she/it
has been having 
we
have been having 
you
have been having 
they
have been having 

ที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา

I
had had 
you
had had 
he/she/it
had had 
we
had had 
you
had had 
they
had had 

ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

I
had been having 
you
had been having 
he/she/it
had been having 
we
had been having 
you
had been having 
they
had been having 

อนาคต

I
will have 
you
will have 
he/she/it
will have 
we
will have 
you
will have 
they
will have 

ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

I
will be having 
you
will be having 
he/she/it
will be having 
we
will be having 
you
will be having 
they
will be having 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต

I
will have had 
you
will have had 
he/she/it
will have had 
we
will have had 
you
will have had 
they
will have had 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

I
will have been having 
you
will have been having 
he/she/it
will have been having 
we
will have been having 
you
will have been having 
they
will have been having 

เงื่อนไข
(Conditional)
คำกริยา [have / has]

ปัจจุบันมีเงื่อนไข
(Conditional present)

I
would have 
you
would have 
he/she/it
would have 
we
would have 
you
would have 
they
would have 

เงื่อนไขในปัจจุบันความก้าวหน้า
(Conditional present progressive)

I
would be having 
you
would be having 
he/she/it
would be having 
we
would be having 
you
would be having 
they
would be having 

ที่สมบูรณ์แบบมีเงื่อนไข
(Conditional perfect)

I
would have had 
you
would have had 
he/she/it
would have had 
we
would have had 
you
would have had 
they
would have had 

เงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบก้าวหน้า
(Conditional perfect progressive)

I
would have been having 
you
would have been having 
he/she/it
would have been having 
we
would have been having 
you
would have been having 
they
would have been having 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
คำกริยา [have / has]

ปัจจุบันเสริม
(Present subjunctive)

I
have 
you
have 
he/she/it
have 
we
have 
you
have 
they
have 

ที่ผนวกเข้ามาในอดีต
(Past subjunctive)

I
had 
you
had 
he/she/it
had 
we
had 
you
had 
they
had 

เสริมที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect subjunctive)

I
had had 
you
had had 
he/she/it
had had 
we
had had 
you
had had 
they
had had 

Imperativ
(Imperativ)
คำกริยา [have / has]

Imperativ
(Imperativ)

I
have 
you
Let´s have 
he/she/it
have 
we
 
you
 
they
 

คำกริยา
(Participle)
คำกริยา [have / has]

กริยาปัจจุบัน
(Present participle)

I
having 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาที่ผ่านมา
(Past participle)

I
had 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาวลี
(Phrasal verbs)
คำกริยา [have / has]

have around

have back

have down

have on

have out

have round

have upคำกริยา