นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

cling

การแปล: โหน, กล่าวแย้ง

infinitive

cling

[klɪŋ]

อดีตกาล

clung

clang *

[klɪŋ]
[klæŋ]

กริยาที่ผ่านมา

clung

[klɪŋ]

การเชื่อมต่อกัน คำกริยา [cling]

ปัจจุบัน
(Present)

I
cling 
you
cling 
he/she/it
clings 
we
cling 
you
cling 
they
cling 

อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
(Present continuous)

I
am clinging 
you
are clinging 
he/she/it
is clinging 
we
are clinging 
you
are clinging 
they
are clinging 

ที่ผ่านมาง่าย
(Simple past)

I
clung 
you
clung 
he/she/it
clung 
we
clung 
you
clung 
they
clung 

ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง
(Past continuous)

I
was clinging 
you
were clinging 
he/she/it
was clinging 
we
were clinging 
you
were clinging 
they
were clinging 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบ
(Present perfect)

I
have clung 
you
have clung 
he/she/it
has clung 
we
have clung 
you
have clung 
they
have clung 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง
(Present perfect continuous)

I
have been clinging 
you
have been clinging 
he/she/it
has been clinging 
we
have been clinging 
you
have been clinging 
they
have been clinging 

ที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect)

I
had clung 
you
had clung 
he/she/it
had clung 
we
had clung 
you
had clung 
they
had clung 

ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบ continuous
(Past perfect continuous)

I
had been clinging 
you
had been clinging 
he/she/it
had been clinging 
we
had been clinging 
you
had been clinging 
they
had been clinging 

อนาคต
(Future)

I
will cling 
you
will cling 
he/she/it
will cling 
we
will cling 
you
will cling 
they
will cling 

ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
(Future continuous)

I
will be clinging 
you
will be clinging 
he/she/it
will be clinging 
we
will be clinging 
you
will be clinging 
they
will be clinging 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต
(Future perfect)

I
will have clung 
you
will have clung 
he/she/it
will have clung 
we
will have clung 
you
will have clung 
they
will have clung 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
(Future perfect continuous)

I
will have been clinging 
you
will have been clinging 
he/she/it
will have been clinging 
we
will have been clinging 
you
will have been clinging 
they
will have been clinging 

เงื่อนไข
(Conditional)
คำกริยา [cling]

ปัจจุบันมีเงื่อนไข
(Conditional present)

I
would cling 
you
would cling 
he/she/it
would cling 
we
would cling 
you
would cling 
they
would cling 

เงื่อนไขในปัจจุบันความก้าวหน้า
(Conditional present progressive)

I
would be clinging 
you
would be clinging 
he/she/it
would be clinging 
we
would be clinging 
you
would be clinging 
they
would be clinging 

ที่สมบูรณ์แบบมีเงื่อนไข
(Conditional perfect)

I
would have clung 
you
would have clung 
he/she/it
would have clung 
we
would have clung 
you
would have clung 
they
would have clung 

เงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบก้าวหน้า
(Conditional perfect progressive)

I
would have been clinging 
you
would have been clinging 
he/she/it
would have been clinging 
we
would have been clinging 
you
would have been clinging 
they
would have been clinging 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
คำกริยา [cling]

ปัจจุบันเสริม
(Present subjunctive)

I
cling 
you
cling 
he/she/it
cling 
we
cling 
you
cling 
they
cling 

ที่ผนวกเข้ามาในอดีต
(Past subjunctive)

I
clung 
you
clung 
he/she/it
clung 
we
clung 
you
clung 
they
clung 

เสริมที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect subjunctive)

I
had clung 
you
had clung 
he/she/it
had clung 
we
had clung 
you
had clung 
they
had clung 

Imperativ
(Imperativ)
คำกริยา [cling]

Imperativ
(Imperativ)

I
cling 
you
Let´s cling 
he/she/it
cling 
we
 
you
 
they
 

คำกริยา
(Participle)
คำกริยา [cling]

กริยาปัจจุบัน
(Present participle)

I
clinging 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาที่ผ่านมา
(Past participle)

I
clung 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 คำกริยา