นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

dwell

การแปล: อาศัย, พำนัก, สิง, พักพิง, สิงสถิต, พัก, เนา, อยู่

infinitive

dwell

[dwel]

อดีตกาล

dwelled

dwelt

[dweld]
[dwelt]

กริยาที่ผ่านมา

dwelled

dwelt

[dweld]
[dwelt]


คำกริยาที่เกี่ยวข้อง:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

bedwelt
bedwelled

bedwelt
bedwelled

outdwelt
outdwelled

outdwelt
outdwelled


การเชื่อมต่อกัน คำกริยา [dwell]

ปัจจุบัน
(Present)

I
dwell 
you
dwell 
he/she/it
dwells 
we
dwell 
you
dwell 
they
dwell 

อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
(Present continuous)

I
am dwelling 
you
are dwelling 
he/she/it
is dwelling 
we
are dwelling 
you
are dwelling 
they
are dwelling 

ที่ผ่านมาง่าย
(Simple past)

I
dwelt; dwelled 
you
dwelt; dwelled 
he/she/it
dwelt; dwelled 
we
dwelt; dwelled 
you
dwelt; dwelled 
they
dwelt; dwelled 

ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง
(Past continuous)

I
was dwelling 
you
were dwelling 
he/she/it
was dwelling 
we
were dwelling 
you
were dwelling 
they
were dwelling 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบ
(Present perfect)

I
have dwelt; dwelled 
you
have dwelt; dwelled 
he/she/it
has dwelt; dwelled 
we
have dwelt; dwelled 
you
have dwelt; dwelled 
they
have dwelt; dwelled 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง
(Present perfect continuous)

I
have been dwelling 
you
have been dwelling 
he/she/it
has been dwelling 
we
have been dwelling 
you
have been dwelling 
they
have been dwelling 

ที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect)

I
had dwelt; dwelled 
you
had dwelt; dwelled 
he/she/it
had dwelt; dwelled 
we
had dwelt; dwelled 
you
had dwelt; dwelled 
they
had dwelt; dwelled 

ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบ continuous
(Past perfect continuous)

I
had been dwelling 
you
had been dwelling 
he/she/it
had been dwelling 
we
had been dwelling 
you
had been dwelling 
they
had been dwelling 

อนาคต
(Future)

I
will dwell 
you
will dwell 
he/she/it
will dwell 
we
will dwell 
you
will dwell 
they
will dwell 

ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
(Future continuous)

I
will be dwelling 
you
will be dwelling 
he/she/it
will be dwelling 
we
will be dwelling 
you
will be dwelling 
they
will be dwelling 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต
(Future perfect)

I
will have dwelt; dwelled 
you
will have dwelt; dwelled 
he/she/it
will have dwelt; dwelled 
we
will have dwelt; dwelled 
you
will have dwelt; dwelled 
they
will have dwelt; dwelled 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
(Future perfect continuous)

I
will have been dwelling 
you
will have been dwelling 
he/she/it
will have been dwelling 
we
will have been dwelling 
you
will have been dwelling 
they
will have been dwelling 

เงื่อนไข
(Conditional)
คำกริยา [dwell]

ปัจจุบันมีเงื่อนไข
(Conditional present)

I
would dwell 
you
would dwell 
he/she/it
would dwell 
we
would dwell 
you
would dwell 
they
would dwell 

เงื่อนไขในปัจจุบันความก้าวหน้า
(Conditional present progressive)

I
would be dwelling 
you
would be dwelling 
he/she/it
would be dwelling 
we
would be dwelling 
you
would be dwelling 
they
would be dwelling 

ที่สมบูรณ์แบบมีเงื่อนไข
(Conditional perfect)

I
would have dwelt; dwelled 
you
would have dwelt; dwelled 
he/she/it
would have dwelt; dwelled 
we
would have dwelt; dwelled 
you
would have dwelt; dwelled 
they
would have dwelt; dwelled 

เงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบก้าวหน้า
(Conditional perfect progressive)

I
would have been dwelling 
you
would have been dwelling 
he/she/it
would have been dwelling 
we
would have been dwelling 
you
would have been dwelling 
they
would have been dwelling 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
คำกริยา [dwell]

ปัจจุบันเสริม
(Present subjunctive)

I
dwell 
you
dwell 
he/she/it
dwell 
we
dwell 
you
dwell 
they
dwell 

ที่ผนวกเข้ามาในอดีต
(Past subjunctive)

I
dwelt; dwelled 
you
dwelt; dwelled 
he/she/it
dwelt; dwelled 
we
dwelt; dwelled 
you
dwelt; dwelled 
they
dwelt; dwelled 

เสริมที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect subjunctive)

I
had dwelt; dwelled 
you
had dwelt; dwelled 
he/she/it
had dwelt; dwelled 
we
had dwelt; dwelled 
you
had dwelt; dwelled 
they
had dwelt; dwelled 

Imperativ
(Imperativ)
คำกริยา [dwell]

Imperativ
(Imperativ)

I
dwell 
you
Let´s dwell 
he/she/it
dwell 
we
 
you
 
they
 

คำกริยา
(Participle)
คำกริยา [dwell]

กริยาปัจจุบัน
(Present participle)

I
dwelling 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาที่ผ่านมา
(Past participle)

I
dwelt; dwelled 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาวลี
(Phrasal verbs)
คำกริยา [dwell]

dwell on

dwell uponคำกริยา