นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

A1

hear

การแปล: รับฟัง, เข้าหู, ได้ยิน, ฟัง, ได้ยินมา, ได้ข่าว

infinitive

hear

[hɪə]

กริยาที่ผ่านมา

heard

[hɜːd]
คำกริยาที่เกี่ยวข้อง:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

overhear

[ˌəʊvəˈhɪə]

overheard

[ˌəʊvəˈhɜːd]

overheard

[ˌəʊvəˈhɜːd]

beheard

beheard

foreheard

foreheard

misheard

misheard

outheard

outheard

reheard

reheard

unheard

unheard


การเชื่อมต่อกัน คำกริยา [hear]

นำเสนอ

I
hear 
you
hear 
he/she/it
hears 
we
hear 
you
hear 
they
hear 

อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

I
am hearing 
you
are hearing 
he/she/it
is hearing 
we
are hearing 
you
are hearing 
they
are hearing 

อดีตกาล

I
heard 
you
heard 
he/she/it
heard 
we
heard 
you
heard 
they
heard 

ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

I
was hearing 
you
were hearing 
he/she/it
was hearing 
we
were hearing 
you
were hearing 
they
were hearing 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบ

I
have heard 
you
have heard 
he/she/it
has heard 
we
have heard 
you
have heard 
they
have heard 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

I
have been hearing 
you
have been hearing 
he/she/it
has been hearing 
we
have been hearing 
you
have been hearing 
they
have been hearing 

ที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา

I
had heard 
you
had heard 
he/she/it
had heard 
we
had heard 
you
had heard 
they
had heard 

ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

I
had been hearing 
you
had been hearing 
he/she/it
had been hearing 
we
had been hearing 
you
had been hearing 
they
had been hearing 

อนาคต

I
will hear 
you
will hear 
he/she/it
will hear 
we
will hear 
you
will hear 
they
will hear 

ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

I
will be hearing 
you
will be hearing 
he/she/it
will be hearing 
we
will be hearing 
you
will be hearing 
they
will be hearing 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต

I
will have heard 
you
will have heard 
he/she/it
will have heard 
we
will have heard 
you
will have heard 
they
will have heard 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

I
will have been hearing 
you
will have been hearing 
he/she/it
will have been hearing 
we
will have been hearing 
you
will have been hearing 
they
will have been hearing 

เงื่อนไข
(Conditional)
คำกริยา [hear]

ปัจจุบันมีเงื่อนไข
(Conditional present)

I
would hear 
you
would hear 
he/she/it
would hear 
we
would hear 
you
would hear 
they
would hear 

เงื่อนไขในปัจจุบันความก้าวหน้า
(Conditional present progressive)

I
would be hearing 
you
would be hearing 
he/she/it
would be hearing 
we
would be hearing 
you
would be hearing 
they
would be hearing 

ที่สมบูรณ์แบบมีเงื่อนไข
(Conditional perfect)

I
would have heard 
you
would have heard 
he/she/it
would have heard 
we
would have heard 
you
would have heard 
they
would have heard 

เงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบก้าวหน้า
(Conditional perfect progressive)

I
would have been hearing 
you
would have been hearing 
he/she/it
would have been hearing 
we
would have been hearing 
you
would have been hearing 
they
would have been hearing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
คำกริยา [hear]

ปัจจุบันเสริม
(Present subjunctive)

I
hear 
you
hear 
he/she/it
hear 
we
hear 
you
hear 
they
hear 

ที่ผนวกเข้ามาในอดีต
(Past subjunctive)

I
heard 
you
heard 
he/she/it
heard 
we
heard 
you
heard 
they
heard 

เสริมที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect subjunctive)

I
had heard 
you
had heard 
he/she/it
had heard 
we
had heard 
you
had heard 
they
had heard 

Imperativ
(Imperativ)
คำกริยา [hear]

Imperativ
(Imperativ)

I
hear 
you
Let´s hear 
he/she/it
hear 
we
 
you
 
they
 

คำกริยา
(Participle)
คำกริยา [hear]

กริยาปัจจุบัน
(Present participle)

I
hearing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาที่ผ่านมา
(Past participle)

I
heard 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาวลี
(Phrasal verbs)
คำกริยา [hear]

hear outคำกริยา