ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา overbreed


infinitive

overbreed

อดีตกาล

overbred

กริยาที่ผ่านมา

overbred

   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

breed

[briːd]

bred

[bred]

bred

[bred]
คำกริยา