นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

reprove

การแปล: ด่าทอ, บริภาษ, ติเตียน, สวด, คลึง

infinitive

reprove

[rɪˈpruːv]

อดีตกาล

reproved

[rɪˈpruːvd]

กริยาที่ผ่านมา

reproved

reproven

[ripruːvd]
[riˈpruːvn]


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

prove

[pruːv]

proved

[pruːvd]

proved
proven

[pruːvd]
[ˈpruːvn]

การเชื่อมต่อกัน คำกริยา [reprove]

ปัจจุบัน
(Present)

I
reprove 
you
reprove 
he/she/it
reproves 
we
reprove 
you
reprove 
they
reprove 

อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
(Present continuous)

I
am reproving 
you
are reproving 
he/she/it
is reproving 
we
are reproving 
you
are reproving 
they
are reproving 

ที่ผ่านมาง่าย
(Simple past)

I
reproved 
you
reproved 
he/she/it
reproved 
we
reproved 
you
reproved 
they
reproved 

ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง
(Past continuous)

I
was reproving 
you
were reproving 
he/she/it
was reproving 
we
were reproving 
you
were reproving 
they
were reproving 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบ
(Present perfect)

I
have reproved 
you
have reproved 
he/she/it
has reproved 
we
have reproved 
you
have reproved 
they
have reproved 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง
(Present perfect continuous)

I
have been reproving 
you
have been reproving 
he/she/it
has been reproving 
we
have been reproving 
you
have been reproving 
they
have been reproving 

ที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect)

I
had reproved 
you
had reproved 
he/she/it
had reproved 
we
had reproved 
you
had reproved 
they
had reproved 

ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบ continuous
(Past perfect continuous)

I
had been reproving 
you
had been reproving 
he/she/it
had been reproving 
we
had been reproving 
you
had been reproving 
they
had been reproving 

อนาคต
(Future)

I
will reprove 
you
will reprove 
he/she/it
will reprove 
we
will reprove 
you
will reprove 
they
will reprove 

ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
(Future continuous)

I
will be reproving 
you
will be reproving 
he/she/it
will be reproving 
we
will be reproving 
you
will be reproving 
they
will be reproving 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต
(Future perfect)

I
will have reproved 
you
will have reproved 
he/she/it
will have reproved 
we
will have reproved 
you
will have reproved 
they
will have reproved 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
(Future perfect continuous)

I
will have been reproving 
you
will have been reproving 
he/she/it
will have been reproving 
we
will have been reproving 
you
will have been reproving 
they
will have been reproving 

เงื่อนไข
(Conditional)
คำกริยา [reprove]

ปัจจุบันมีเงื่อนไข
(Conditional present)

I
would reprove 
you
would reprove 
he/she/it
would reprove 
we
would reprove 
you
would reprove 
they
would reprove 

เงื่อนไขในปัจจุบันความก้าวหน้า
(Conditional present progressive)

I
would be reproving 
you
would be reproving 
he/she/it
would be reproving 
we
would be reproving 
you
would be reproving 
they
would be reproving 

ที่สมบูรณ์แบบมีเงื่อนไข
(Conditional perfect)

I
would have reproved 
you
would have reproved 
he/she/it
would have reproved 
we
would have reproved 
you
would have reproved 
they
would have reproved 

เงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบก้าวหน้า
(Conditional perfect progressive)

I
would have been reproving 
you
would have been reproving 
he/she/it
would have been reproving 
we
would have been reproving 
you
would have been reproving 
they
would have been reproving 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
คำกริยา [reprove]

ปัจจุบันเสริม
(Present subjunctive)

I
reprove 
you
reprove 
he/she/it
reprove 
we
reprove 
you
reprove 
they
reprove 

ที่ผนวกเข้ามาในอดีต
(Past subjunctive)

I
reproved 
you
reproved 
he/she/it
reproved 
we
reproved 
you
reproved 
they
reproved 

เสริมที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect subjunctive)

I
had reproved 
you
had reproved 
he/she/it
had reproved 
we
had reproved 
you
had reproved 
they
had reproved 

Imperativ
(Imperativ)
คำกริยา [reprove]

Imperativ
(Imperativ)

I
reprove 
you
Let´s reprove 
he/she/it
reprove 
we
 
you
 
they
 

คำกริยา
(Participle)
คำกริยา [reprove]

กริยาปัจจุบัน
(Present participle)

I
reproving 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาที่ผ่านมา
(Past participle)

I
reproved 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 คำกริยา