นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

A1

learn

การแปล: เรียนรู้, เรียนหนังสือ, เล่าเรียน, ร่ำเรียน

infinitive

learn

[lɜːn]

อดีตกาล

learned

learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]

กริยาที่ผ่านมา

learned

learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]
คำกริยาที่เกี่ยวข้อง:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

mislearned
mislearnt

mislearned
mislearnt

overlearned
overlearnt

overlearned
overlearnt

relearned
relearnt

relearned
relearnt

unlearned
unlearnt

unlearned
unlearnt


การเชื่อมต่อกัน คำกริยา [learn]

นำเสนอ

I
learn 
you
learn 
he/she/it
learns 
we
learn 
you
learn 
they
learn 

อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

I
am learning 
you
are learning 
he/she/it
is learning 
we
are learning 
you
are learning 
they
are learning 

อดีตกาล

I
learnt; learned 
you
learnt; learned 
he/she/it
learnt; learned 
we
learnt; learned 
you
learnt; learned 
they
learnt; learned 

ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

I
was learning 
you
were learning 
he/she/it
was learning 
we
were learning 
you
were learning 
they
were learning 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบ

I
have learnt; learned 
you
have learnt; learned 
he/she/it
has learnt; learned 
we
have learnt; learned 
you
have learnt; learned 
they
have learnt; learned 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

I
have been learning 
you
have been learning 
he/she/it
has been learning 
we
have been learning 
you
have been learning 
they
have been learning 

ที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา

I
had learnt; learned 
you
had learnt; learned 
he/she/it
had learnt; learned 
we
had learnt; learned 
you
had learnt; learned 
they
had learnt; learned 

ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

I
had been learning 
you
had been learning 
he/she/it
had been learning 
we
had been learning 
you
had been learning 
they
had been learning 

อนาคต

I
will learn 
you
will learn 
he/she/it
will learn 
we
will learn 
you
will learn 
they
will learn 

ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

I
will be learning 
you
will be learning 
he/she/it
will be learning 
we
will be learning 
you
will be learning 
they
will be learning 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต

I
will have learnt; learned 
you
will have learnt; learned 
he/she/it
will have learnt; learned 
we
will have learnt; learned 
you
will have learnt; learned 
they
will have learnt; learned 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

I
will have been learning 
you
will have been learning 
he/she/it
will have been learning 
we
will have been learning 
you
will have been learning 
they
will have been learning 

เงื่อนไข
(Conditional)
คำกริยา [learn]

ปัจจุบันมีเงื่อนไข
(Conditional present)

I
would learn 
you
would learn 
he/she/it
would learn 
we
would learn 
you
would learn 
they
would learn 

เงื่อนไขในปัจจุบันความก้าวหน้า
(Conditional present progressive)

I
would be learning 
you
would be learning 
he/she/it
would be learning 
we
would be learning 
you
would be learning 
they
would be learning 

ที่สมบูรณ์แบบมีเงื่อนไข
(Conditional perfect)

I
would have learnt; learned 
you
would have learnt; learned 
he/she/it
would have learnt; learned 
we
would have learnt; learned 
you
would have learnt; learned 
they
would have learnt; learned 

เงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบก้าวหน้า
(Conditional perfect progressive)

I
would have been learning 
you
would have been learning 
he/she/it
would have been learning 
we
would have been learning 
you
would have been learning 
they
would have been learning 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
คำกริยา [learn]

ปัจจุบันเสริม
(Present subjunctive)

I
learn 
you
learn 
he/she/it
learn 
we
learn 
you
learn 
they
learn 

ที่ผนวกเข้ามาในอดีต
(Past subjunctive)

I
learnt; learned 
you
learnt; learned 
he/she/it
learnt; learned 
we
learnt; learned 
you
learnt; learned 
they
learnt; learned 

เสริมที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect subjunctive)

I
had learnt; learned 
you
had learnt; learned 
he/she/it
had learnt; learned 
we
had learnt; learned 
you
had learnt; learned 
they
had learnt; learned 

Imperativ
(Imperativ)
คำกริยา [learn]

Imperativ
(Imperativ)

I
learn 
you
Let´s learn 
he/she/it
learn 
we
 
you
 
they
 

คำกริยา
(Participle)
คำกริยา [learn]

กริยาปัจจุบัน
(Present participle)

I
learning 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาที่ผ่านมา
(Past participle)

I
learnt; learned 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาวลี
(Phrasal verbs)
คำกริยา [learn]

learn off

learn upคำกริยา