นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

refind

infinitive

refind

อดีตกาล

refound

refand *

กริยาที่ผ่านมา

refound

refounden ** รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น


   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

find

[faɪnd]

found
fand

[faʊnd]
[fand]

found
founden

[faʊnd]
[faʊndn]
คำกริยา