นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

misfit

infinitive

misfit

อดีตกาล

misfitted

misfit

กริยาที่ผ่านมา

misfitted

misfit

ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

fit

[fɪt]

fitted
fit

[ˈfɪtɪd]
[fɪt]

fitted
fit

[ˈfɪtɪd]
[fɪt]
คำกริยา