ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา reshut


infinitive

reshut

อดีตกาล

reshut

กริยาที่ผ่านมา

reshut

   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

shut

[ʃʌt]

shut

[ʃʌt]

shut

[ʃʌt]
คำกริยา